Advanced

Patienters hälsorelaterade livskvalitet långsiktigt efter hjärttransplantation

Ingvarsson, Anne (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Den ökande överlevnaden och de förbättrade resultaten efter hjärttransplantation ställer krav på sjukvården och dess aktörer. Inte bara en bättre hjärtfunktion är önskvärd, utan även en förbättrad livskvalitet. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad efter en hjärttransplantation är det viktigt att belysa den hälsorelaterade livskvalitet i ett längre tidsperspektiv. Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna patienters hälsorelaterade livskvalitet långsiktigt (fem år eller mer) efter hjärttransplantation. En allmän litteraturstudie med systematisk sökning av vetenskapliga artiklar i utvalda elektroniska databaser låg till grund för denna studie. Den hälsorelaterade livskvaliteten långsiktigt efter hjärttransplantation... (More)
Den ökande överlevnaden och de förbättrade resultaten efter hjärttransplantation ställer krav på sjukvården och dess aktörer. Inte bara en bättre hjärtfunktion är önskvärd, utan även en förbättrad livskvalitet. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad efter en hjärttransplantation är det viktigt att belysa den hälsorelaterade livskvalitet i ett längre tidsperspektiv. Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna patienters hälsorelaterade livskvalitet långsiktigt (fem år eller mer) efter hjärttransplantation. En allmän litteraturstudie med systematisk sökning av vetenskapliga artiklar i utvalda elektroniska databaser låg till grund för denna studie. Den hälsorelaterade livskvaliteten långsiktigt efter hjärttransplantation upplevdes sammantaget vara bra eller mycket bra, men vid jämförelse med normativa populationer var livskvaliteten något sämre. Faktorer som påverkade till en bättre hälsorelaterad livskvalitet var att kunna klara sig själv, ha färre komplikationer och kroppsliga symtom, färre negativa känslor, mindre oro och ett gott socialt stöd. Faktorer som påverkade till sämre livskvalitet var sömnproblem, samt svårigheter att följa riktlinjer och ordination i läkemedelsbehandlingen. Kvinnor hade sämre hälsorelaterad livskvalitet och den fysiska livskvaliteten var sämre bland äldre patienter. Kunskap om faktorer som påverkar till en sämre upplevd hälsorelaterad livskvalitet långsiktigt efter hjärttransplantation kan sjuksköterskan använda i interventioner, för att stödja och motivera individen till hälsofrämjande beteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsson, Anne
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsorelaterad livskvalitet, hjärttransplantation, patienter, långsiktigt, påverkansfaktorer, litteraturstudie
language
Swedish
id
2527816
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527816,
 abstract   = {Den ökande överlevnaden och de förbättrade resultaten efter hjärttransplantation ställer krav på sjukvården och dess aktörer. Inte bara en bättre hjärtfunktion är önskvärd, utan även en förbättrad livskvalitet. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad efter en hjärttransplantation är det viktigt att belysa den hälsorelaterade livskvalitet i ett längre tidsperspektiv. Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna patienters hälsorelaterade livskvalitet långsiktigt (fem år eller mer) efter hjärttransplantation. En allmän litteraturstudie med systematisk sökning av vetenskapliga artiklar i utvalda elektroniska databaser låg till grund för denna studie. Den hälsorelaterade livskvaliteten långsiktigt efter hjärttransplantation upplevdes sammantaget vara bra eller mycket bra, men vid jämförelse med normativa populationer var livskvaliteten något sämre. Faktorer som påverkade till en bättre hälsorelaterad livskvalitet var att kunna klara sig själv, ha färre komplikationer och kroppsliga symtom, färre negativa känslor, mindre oro och ett gott socialt stöd. Faktorer som påverkade till sämre livskvalitet var sömnproblem, samt svårigheter att följa riktlinjer och ordination i läkemedelsbehandlingen. Kvinnor hade sämre hälsorelaterad livskvalitet och den fysiska livskvaliteten var sämre bland äldre patienter. Kunskap om faktorer som påverkar till en sämre upplevd hälsorelaterad livskvalitet långsiktigt efter hjärttransplantation kan sjuksköterskan använda i interventioner, för att stödja och motivera individen till hälsofrämjande beteende.},
 author    = {Ingvarsson, Anne},
 keyword   = {hälsorelaterad livskvalitet, hjärttransplantation, patienter, långsiktigt, påverkansfaktorer, litteraturstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters hälsorelaterade livskvalitet långsiktigt efter hjärttransplantation},
 year     = {2009},
}