Advanced

Sjuksköterskors erfarenheter runt att möta syskon i en familj med ett kroniskt sjukt barn.

Larsson, Petra (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Att få besked om att ett barn har en kronisk sjukdom utgör en emotionell påfrestande händelse för hela familjen. Då mycket uppmärksamhet från föräldrar och personal riktas mot det sjuka barnet händer det att syskon kommer i skymundan. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevda erfarenheter av mötet med syskon till ett kroniskt sjukt barn och hur syskonet bemöttes. Metoden baserades på en kvalitativ hermeneutisk ansats och tolv sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att syskon präglas av den förändrade familj- och vardagssituationen som uppstår när ett barn i familjen insjuknar i en kronisk sjukdom. Syskonen har ett stort behov av att bli sedda och bekräftade, att få adekvat information och få känna sig delaktig i... (More)
Att få besked om att ett barn har en kronisk sjukdom utgör en emotionell påfrestande händelse för hela familjen. Då mycket uppmärksamhet från föräldrar och personal riktas mot det sjuka barnet händer det att syskon kommer i skymundan. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevda erfarenheter av mötet med syskon till ett kroniskt sjukt barn och hur syskonet bemöttes. Metoden baserades på en kvalitativ hermeneutisk ansats och tolv sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att syskon präglas av den förändrade familj- och vardagssituationen som uppstår när ett barn i familjen insjuknar i en kronisk sjukdom. Syskonen har ett stort behov av att bli sedda och bekräftade, att få adekvat information och få känna sig delaktig i omvårdnaden av det sjuka barnet. Sjuksköterskorna menar även att syskonen har existentiella tankar och olika copingstrategier. Vidare framkom viktiga egenskaper kopplat till sjuksköterskerollen och sjuksköterskors egna copingstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Petra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
syskon, kroniskt sjuka barn, kris, coping, sjuksköterska, hermeneutik
language
Swedish
id
2527820
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527820,
 abstract   = {Att få besked om att ett barn har en kronisk sjukdom utgör en emotionell påfrestande händelse för hela familjen. Då mycket uppmärksamhet från föräldrar och personal riktas mot det sjuka barnet händer det att syskon kommer i skymundan. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevda erfarenheter av mötet med syskon till ett kroniskt sjukt barn och hur syskonet bemöttes. Metoden baserades på en kvalitativ hermeneutisk ansats och tolv sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att syskon präglas av den förändrade familj- och vardagssituationen som uppstår när ett barn i familjen insjuknar i en kronisk sjukdom. Syskonen har ett stort behov av att bli sedda och bekräftade, att få adekvat information och få känna sig delaktig i omvårdnaden av det sjuka barnet. Sjuksköterskorna menar även att syskonen har existentiella tankar och olika copingstrategier. Vidare framkom viktiga egenskaper kopplat till sjuksköterskerollen och sjuksköterskors egna copingstrategier.},
 author    = {Larsson, Petra},
 keyword   = {syskon, kroniskt sjuka barn, kris, coping, sjuksköterska, hermeneutik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors erfarenheter runt att möta syskon i en familj med ett kroniskt sjukt barn.},
 year     = {2009},
}