Advanced

Palliativ vård i hemmet

Kjellberg, Marie (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Regeringens Proposition (1996/97:60) beskriver att palliativ vård är en av de mest prioriterade vårdformer som den svenska hälso- och sjukvården förväntas bedriva. Den framhäver vikten av kompetens hos personalen samt ett välutvecklat samarbete mellan olika vårdgivare för en välfungerade palliativ vård. Statens OffentligaUtredningar (SOU 2001:6) beskriver samarbetet mellan distriktsläkare och distriktssköterska som en viktig del, en av hörnstenarna. Syftet med studien var att beskriva distriktsläkares och distriktssköterskors upplevelser av gemensamt samarbete inom palliativ vård i hemmet. Undersökningen baserades på åtta intervjuer med distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård och åtta distriktsläkare verksamma inom... (More)
Regeringens Proposition (1996/97:60) beskriver att palliativ vård är en av de mest prioriterade vårdformer som den svenska hälso- och sjukvården förväntas bedriva. Den framhäver vikten av kompetens hos personalen samt ett välutvecklat samarbete mellan olika vårdgivare för en välfungerade palliativ vård. Statens OffentligaUtredningar (SOU 2001:6) beskriver samarbetet mellan distriktsläkare och distriktssköterska som en viktig del, en av hörnstenarna. Syftet med studien var att beskriva distriktsläkares och distriktssköterskors upplevelser av gemensamt samarbete inom palliativ vård i hemmet. Undersökningen baserades på åtta intervjuer med distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård och åtta distriktsläkare verksamma inom regionen. Bearbetningen av insamlat material genomfördes med innehållsanalys enligt Burnard. I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Svårt att nå varandra, Känsla av att inte räcka till, Utveckling och Förbättringsområden. Slutsats: Respondenterna upplevde en svårighet att nå varandra samt att kommunikationen dem emellan måste förbättras. En otillräcklighetskänsla angående samarbete belystes och områden som behövde utvecklas var gemensamma utbildningstillfällen och brytpunktssamtal. Till generella förbättringsområden nämndes förbättrad kontinuitet samt att gemensam handledning vore en bra start för en optimering av samarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Marie
supervisor
organization
alternative title
Distriktsläkares och distriktssköterskors upplevelser av gemensamt samarbete.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
palliativ vård, hemsjukvård, distriktssköterska, distriktsläkare, upplevelser, samarbete
language
Swedish
id
2527828
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527828,
 abstract   = {Regeringens Proposition (1996/97:60) beskriver att palliativ vård är en av de mest prioriterade vårdformer som den svenska hälso- och sjukvården förväntas bedriva. Den framhäver vikten av kompetens hos personalen samt ett välutvecklat samarbete mellan olika vårdgivare för en välfungerade palliativ vård. Statens OffentligaUtredningar (SOU 2001:6) beskriver samarbetet mellan distriktsläkare och distriktssköterska som en viktig del, en av hörnstenarna. Syftet med studien var att beskriva distriktsläkares och distriktssköterskors upplevelser av gemensamt samarbete inom palliativ vård i hemmet. Undersökningen baserades på åtta intervjuer med distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård och åtta distriktsläkare verksamma inom regionen. Bearbetningen av insamlat material genomfördes med innehållsanalys enligt Burnard. I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Svårt att nå varandra, Känsla av att inte räcka till, Utveckling och Förbättringsområden. Slutsats: Respondenterna upplevde en svårighet att nå varandra samt att kommunikationen dem emellan måste förbättras. En otillräcklighetskänsla angående samarbete belystes och områden som behövde utvecklas var gemensamma utbildningstillfällen och brytpunktssamtal. Till generella förbättringsområden nämndes förbättrad kontinuitet samt att gemensam handledning vore en bra start för en optimering av samarbete.},
 author    = {Kjellberg, Marie},
 keyword   = {palliativ vård, hemsjukvård, distriktssköterska, distriktsläkare, upplevelser, samarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Palliativ vård i hemmet},
 year     = {2010},
}