Advanced

Kängurumetoden - föräldrars upplevelse av information, delaktighet i beslutsfattande och tillämpning av metoden

Lemmen, Desirée and Fristedt, Petra (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Kängurumetoden är en evidensbaserad omvårdnadsmetod med många positiva effekter för barn- och föräldrar. Trots det, kan föräldrar känna sig obekväma i samband med kängurustunden. Syftet var att belysa mammors och pappors upplevelser av kängurumetoden och den informationen de fått inför att tillämpa metoden, hur delaktiga de var i beslutet om tillämpningen samt känslan under tillämpningen av kängurumetoden. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes. Tolv familjer deltog (n=20) och sex kategorier framkom: Tillfredsställande och oroande, Tryggt och irriterande, Försvagande och stärkande, Frivilligt och tvingande, Främlingskänsla och känslomässig samhörighet, Oro och lycka. Resultatet visar att föräldrar önskar en God... (More)
Kängurumetoden är en evidensbaserad omvårdnadsmetod med många positiva effekter för barn- och föräldrar. Trots det, kan föräldrar känna sig obekväma i samband med kängurustunden. Syftet var att belysa mammors och pappors upplevelser av kängurumetoden och den informationen de fått inför att tillämpa metoden, hur delaktiga de var i beslutet om tillämpningen samt känslan under tillämpningen av kängurumetoden. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes. Tolv familjer deltog (n=20) och sex kategorier framkom: Tillfredsställande och oroande, Tryggt och irriterande, Försvagande och stärkande, Frivilligt och tvingande, Främlingskänsla och känslomässig samhörighet, Oro och lycka. Resultatet visar att föräldrar önskar en God förberedelse, lyhördhet och praktisk vägeldning inför och under KM, där tydlig kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal är det avgörande verktyget. Mötet mellan föräldrar och personal, samt mellan föräldrarna och barnet är av stor betydelse för hur föräldrarna upplever kängurumetoden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lemmen, Desirée and Fristedt, Petra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kängurumetod, hud-mot-hud, föräldrar, upplevelse, information, stöd, delaktighet
language
Swedish
id
2527837
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527837,
 abstract   = {Kängurumetoden är en evidensbaserad omvårdnadsmetod med många positiva effekter för barn- och föräldrar. Trots det, kan föräldrar känna sig obekväma i samband med kängurustunden. Syftet var att belysa mammors och pappors upplevelser av kängurumetoden och den informationen de fått inför att tillämpa metoden, hur delaktiga de var i beslutet om tillämpningen samt känslan under tillämpningen av kängurumetoden. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes. Tolv familjer deltog (n=20) och sex kategorier framkom: Tillfredsställande och oroande, Tryggt och irriterande, Försvagande och stärkande, Frivilligt och tvingande, Främlingskänsla och känslomässig samhörighet, Oro och lycka. Resultatet visar att föräldrar önskar en God förberedelse, lyhördhet och praktisk vägeldning inför och under KM, där tydlig kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal är det avgörande verktyget. Mötet mellan föräldrar och personal, samt mellan föräldrarna och barnet är av stor betydelse för hur föräldrarna upplever kängurumetoden.},
 author    = {Lemmen, Desirée and Fristedt, Petra},
 keyword   = {kängurumetod, hud-mot-hud, föräldrar, upplevelse, information, stöd, delaktighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kängurumetoden - föräldrars upplevelse av information, delaktighet i beslutsfattande och tillämpning av metoden},
 year     = {2010},
}