Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdpersonalens bemötande av äldre invandrare med demens och kommunikationssvårighter

Lukacevic, Elvira and Zander, Pia (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Studiens syfte var att belysa vårdpersonalens bemötande av dementa patienter med invandrarbakgrund samt deras förhållningssätt vid kommunikationssvårigheter. Metoden bestod av att söka vetenskapliga artiklar via databaser samt referenser, där tio vetenskapliga artiklar valdes ut för integrerad analys. Artiklarna presenterades i resultat under tre huvudrubriker. Resultatet visade hur icke verbalt språk så som kroppsspråk kunde ersätta det verbala språket när inte gemensamt språk fanns. I stort sätt samtliga artiklar visade att kunskapsutveckling om transkulturell omvårdnad hos vårdpersonalen var väsentlig i omvårdnaden av dementa invandrare. Det var viktigt att känna till invandrarens bakgrundshistoria, värderingar, religionstillhörighet... (More)
Studiens syfte var att belysa vårdpersonalens bemötande av dementa patienter med invandrarbakgrund samt deras förhållningssätt vid kommunikationssvårigheter. Metoden bestod av att söka vetenskapliga artiklar via databaser samt referenser, där tio vetenskapliga artiklar valdes ut för integrerad analys. Artiklarna presenterades i resultat under tre huvudrubriker. Resultatet visade hur icke verbalt språk så som kroppsspråk kunde ersätta det verbala språket när inte gemensamt språk fanns. I stort sätt samtliga artiklar visade att kunskapsutveckling om transkulturell omvårdnad hos vårdpersonalen var väsentlig i omvårdnaden av dementa invandrare. Det var viktigt att känna till invandrarens bakgrundshistoria, värderingar, religionstillhörighet etc. för att kunna ge en god vård. Det framkom även tydligt att den optimala vården för invandrare med demens var att vårdboendet var etniskt inriktat samt att vårdpersonalen hade samma modersmål med likvärdig kultur. Dans, musik och lek var betydelsefulla aktiviteter för flertalet demenssjukas välbefinnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lukacevic, Elvira and Zander, Pia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vårdpersonal, bemötande, invandrare, demens, transkulturell omvårdnad, kommunikation
language
Swedish
id
2527956
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527956,
 abstract   = {Studiens syfte var att belysa vårdpersonalens bemötande av dementa patienter med invandrarbakgrund samt deras förhållningssätt vid kommunikationssvårigheter. Metoden bestod av att söka vetenskapliga artiklar via databaser samt referenser, där tio vetenskapliga artiklar valdes ut för integrerad analys. Artiklarna presenterades i resultat under tre huvudrubriker. Resultatet visade hur icke verbalt språk så som kroppsspråk kunde ersätta det verbala språket när inte gemensamt språk fanns. I stort sätt samtliga artiklar visade att kunskapsutveckling om transkulturell omvårdnad hos vårdpersonalen var väsentlig i omvårdnaden av dementa invandrare. Det var viktigt att känna till invandrarens bakgrundshistoria, värderingar, religionstillhörighet etc. för att kunna ge en god vård. Det framkom även tydligt att den optimala vården för invandrare med demens var att vårdboendet var etniskt inriktat samt att vårdpersonalen hade samma modersmål med likvärdig kultur. Dans, musik och lek var betydelsefulla aktiviteter för flertalet demenssjukas välbefinnande.},
 author    = {Lukacevic, Elvira and Zander, Pia},
 keyword   = {vårdpersonal, bemötande, invandrare, demens, transkulturell omvårdnad, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdpersonalens bemötande av äldre invandrare med demens och kommunikationssvårighter},
 year     = {2003},
}