Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överrapportering av hjärtsviktspatienter från akutklinik

Hansson, Henrik and Persson, Carina (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Målet med behandlingen av hjärtsvikt är att minska symtom, förbättra livskvaliteten och öka överlevnaden. Denna behandling bedrivs inte bara inom den slutna vården utan fortsätter även efter utskrivningen från sjukhuset. Patienter med kronisk hjärtsvikt går ofta från slutenvård till olika öppenvårdsinstanser såsom vårdcentral, hemtjänst eller särskilt boende. Det är därför viktigt att studera hur överrapporteringen av patienter med kronisk hjärtsvikt ser ut samt hur god bild av patientens omvårdnadsbehov som ges till nästa steg i vårdkedjan. Vårt syfte var att granska befintlig omvårdnadsrapportering av hjärtsviktspatienter från akutvård till annan vård. Detta skedde genom granskning av 39 st. omvårdnadsepikriser. Resultatet av studien... (More)
Målet med behandlingen av hjärtsvikt är att minska symtom, förbättra livskvaliteten och öka överlevnaden. Denna behandling bedrivs inte bara inom den slutna vården utan fortsätter även efter utskrivningen från sjukhuset. Patienter med kronisk hjärtsvikt går ofta från slutenvård till olika öppenvårdsinstanser såsom vårdcentral, hemtjänst eller särskilt boende. Det är därför viktigt att studera hur överrapporteringen av patienter med kronisk hjärtsvikt ser ut samt hur god bild av patientens omvårdnadsbehov som ges till nästa steg i vårdkedjan. Vårt syfte var att granska befintlig omvårdnadsrapportering av hjärtsviktspatienter från akutvård till annan vård. Detta skedde genom granskning av 39 st. omvårdnadsepikriser. Resultatet av studien visade att i 13 procent av omvårdnadsepikriserna fanns puls eller blodtryck dokumenterat, i tio procent av omvårdnadsepikriserna fanns fortsatt vägning planerad och utskrivningsvikt förekom i 13 procent. Sjuksköterskan hade i 85 procent av omvårdnadsepikriserna beskrivit patientens aktivitetsnivå. Som vi ser det så underskattas värdet av en välskriven omvårdnadsepikris och dess betydelse för det fortsatta omvårdnadsarbetet. En checklista över vad som bör finnas med i en utförlig omvårdnadsepikris för en hjärtsviktspatient kan vara ett bra sätt att säkerställa den fortsatta vården för patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Henrik and Persson, Carina
supervisor
organization
alternative title
En journalgranskning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hjärtsvikt, överrapportering, dokumentation, omvårdnadsepikriser
language
Swedish
id
2527966
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527966,
 abstract   = {Målet med behandlingen av hjärtsvikt är att minska symtom, förbättra livskvaliteten och öka överlevnaden. Denna behandling bedrivs inte bara inom den slutna vården utan fortsätter även efter utskrivningen från sjukhuset. Patienter med kronisk hjärtsvikt går ofta från slutenvård till olika öppenvårdsinstanser såsom vårdcentral, hemtjänst eller särskilt boende. Det är därför viktigt att studera hur överrapporteringen av patienter med kronisk hjärtsvikt ser ut samt hur god bild av patientens omvårdnadsbehov som ges till nästa steg i vårdkedjan. Vårt syfte var att granska befintlig omvårdnadsrapportering av hjärtsviktspatienter från akutvård till annan vård. Detta skedde genom granskning av 39 st. omvårdnadsepikriser. Resultatet av studien visade att i 13 procent av omvårdnadsepikriserna fanns puls eller blodtryck dokumenterat, i tio procent av omvårdnadsepikriserna fanns fortsatt vägning planerad och utskrivningsvikt förekom i 13 procent. Sjuksköterskan hade i 85 procent av omvårdnadsepikriserna beskrivit patientens aktivitetsnivå. Som vi ser det så underskattas värdet av en välskriven omvårdnadsepikris och dess betydelse för det fortsatta omvårdnadsarbetet. En checklista över vad som bör finnas med i en utförlig omvårdnadsepikris för en hjärtsviktspatient kan vara ett bra sätt att säkerställa den fortsatta vården för patienten.},
 author    = {Hansson, Henrik and Persson, Carina},
 keyword   = {hjärtsvikt, överrapportering, dokumentation, omvårdnadsepikriser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överrapportering av hjärtsviktspatienter från akutklinik},
 year     = {2003},
}