Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sömn på intensivvårdsavdelningar

Hellfalk, Jessika and Hilmarsdottir, Elin (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Förlust av sömn är ett välkänt och ofta ett svårt problem för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Det finns många faktorer på intensivvårdsavdelningar som stör sömnen hos patienterna. Faktorer som ofta är nämnda är ljud, ljus och täta störningar från sjukvårdspersonalen. Det är av stor vikt för intensivvårdspatienters tillfrisknande att uppnå en god sömn. Intensivvårdsavdelning är en arbetsplats med högt tempo och hög belastning på personalen och därför kan det vara svårt för sjuksköterskorna att mäta patienternas sömn. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på intensivvårdsavdelning, samt vilka metoder som finns för att mäta sömnen. Litteraturstudien innefattade analys av tio... (More)
Förlust av sömn är ett välkänt och ofta ett svårt problem för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Det finns många faktorer på intensivvårdsavdelningar som stör sömnen hos patienterna. Faktorer som ofta är nämnda är ljud, ljus och täta störningar från sjukvårdspersonalen. Det är av stor vikt för intensivvårdspatienters tillfrisknande att uppnå en god sömn. Intensivvårdsavdelning är en arbetsplats med högt tempo och hög belastning på personalen och därför kan det vara svårt för sjuksköterskorna att mäta patienternas sömn. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på intensivvårdsavdelning, samt vilka metoder som finns för att mäta sömnen. Litteraturstudien innefattade analys av tio vetenskapliga artiklar från 1993 till 2001. Resultatet visar att ljud är den mest undersökta faktorn det senaste decenniet. Ljud är en viktig sömnstörande faktor på intensivvårdsavdelningar men smärta upplevdes av patienterna som den mest störande faktorn. Samtliga intensivvårdspatienter upplevde sömnkvaliteten försämrad under vistelsen på intensivvårdsavdelningar. Befintlig teknik för mätning av sömn på intensivvårdsavdelningar inkluderar instrument som är tidskrävande och svår hanterliga för intensivvårdspersonalen och patienterna. Det finns enkla metoder för att befrämja intensivvårdspatienters sömn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellfalk, Jessika and Hilmarsdottir, Elin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sömn, sömnstörningar, intensivvårdsavdelningar, intensivvårdspatienter, faktorer, mätmetoder
language
Swedish
id
2527989
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527989,
 abstract   = {Förlust av sömn är ett välkänt och ofta ett svårt problem för patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Det finns många faktorer på intensivvårdsavdelningar som stör sömnen hos patienterna. Faktorer som ofta är nämnda är ljud, ljus och täta störningar från sjukvårdspersonalen. Det är av stor vikt för intensivvårdspatienters tillfrisknande att uppnå en god sömn. Intensivvårdsavdelning är en arbetsplats med högt tempo och hög belastning på personalen och därför kan det vara svårt för sjuksköterskorna att mäta patienternas sömn. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar patienters sömn på intensivvårdsavdelning, samt vilka metoder som finns för att mäta sömnen. Litteraturstudien innefattade analys av tio vetenskapliga artiklar från 1993 till 2001. Resultatet visar att ljud är den mest undersökta faktorn det senaste decenniet. Ljud är en viktig sömnstörande faktor på intensivvårdsavdelningar men smärta upplevdes av patienterna som den mest störande faktorn. Samtliga intensivvårdspatienter upplevde sömnkvaliteten försämrad under vistelsen på intensivvårdsavdelningar. Befintlig teknik för mätning av sömn på intensivvårdsavdelningar inkluderar instrument som är tidskrävande och svår hanterliga för intensivvårdspersonalen och patienterna. Det finns enkla metoder för att befrämja intensivvårdspatienters sömn.},
 author    = {Hellfalk, Jessika and Hilmarsdottir, Elin},
 keyword   = {sömn, sömnstörningar, intensivvårdsavdelningar, intensivvårdspatienter, faktorer, mätmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sömn på intensivvårdsavdelningar},
 year     = {2003},
}