Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans aseptiska rutiner vid insättande av perifer venkateter

Hagelin, Ann-Charlotte and Lundh, Ann-Mari (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Föreliggande studie syftade till att jämföra hur sjuksköterskor utför sina hygienåtgärder vid perifer venkateterinsättning i icke akuta situationer. Studien genomfördes på medicinska och kirurgiska avdelningar på Lunds Universitetssjukhus och Simrishamns sjukhus med hjälp av en enkät och det sammanlagda antalet besvarade formulär uppgick till 125. Resultatet visar att sjuksköterskorna uppvisar bristande följsamhet av gällande riktlinjer för insättning av PVK. Vid jämförelse mellan sjukhusen uppvisades signifikanta skillnader i användning av handskar och desinfektionssrutiner. Endast 64,5% av respondenterna uppgav att de använde handskar. Rätt desinfektionsmedel användes av 78,2 % av sjuksköterskorna och 65,6 % följde rekommenderad... (More)
Föreliggande studie syftade till att jämföra hur sjuksköterskor utför sina hygienåtgärder vid perifer venkateterinsättning i icke akuta situationer. Studien genomfördes på medicinska och kirurgiska avdelningar på Lunds Universitetssjukhus och Simrishamns sjukhus med hjälp av en enkät och det sammanlagda antalet besvarade formulär uppgick till 125. Resultatet visar att sjuksköterskorna uppvisar bristande följsamhet av gällande riktlinjer för insättning av PVK. Vid jämförelse mellan sjukhusen uppvisades signifikanta skillnader i användning av handskar och desinfektionssrutiner. Endast 64,5% av respondenterna uppgav att de använde handskar. Rätt desinfektionsmedel användes av 78,2 % av sjuksköterskorna och 65,6 % följde rekommenderad torktid. Palpation av instickstället undvek 55,6 %. Trots att 73,4 % av respondenterna var medvetna om att riktlinjerna finns på Internet hade endast 25,3 % läst om PVK-insättning där. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagelin, Ann-Charlotte and Lundh, Ann-Mari
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ multicenterstudie avseende sjuksköterskans följsamhet i förhållande till gällande riktlinjer.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
perifer venkateter, aseptiska rutiner, följsamhet, riktlinjer, uppdatering, kunskap
language
Swedish
id
2527994
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2527994,
 abstract   = {Föreliggande studie syftade till att jämföra hur sjuksköterskor utför sina hygienåtgärder vid perifer venkateterinsättning i icke akuta situationer. Studien genomfördes på medicinska och kirurgiska avdelningar på Lunds Universitetssjukhus och Simrishamns sjukhus med hjälp av en enkät och det sammanlagda antalet besvarade formulär uppgick till 125. Resultatet visar att sjuksköterskorna uppvisar bristande följsamhet av gällande riktlinjer för insättning av PVK. Vid jämförelse mellan sjukhusen uppvisades signifikanta skillnader i användning av handskar och desinfektionssrutiner. Endast 64,5% av respondenterna uppgav att de använde handskar. Rätt desinfektionsmedel användes av 78,2 % av sjuksköterskorna och 65,6 % följde rekommenderad torktid. Palpation av instickstället undvek 55,6 %. Trots att 73,4 % av respondenterna var medvetna om att riktlinjerna finns på Internet hade endast 25,3 % läst om PVK-insättning där.},
 author    = {Hagelin, Ann-Charlotte and Lundh, Ann-Mari},
 keyword   = {perifer venkateter, aseptiska rutiner, följsamhet, riktlinjer, uppdatering, kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans aseptiska rutiner vid insättande av perifer venkateter},
 year     = {2003},
}