Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjusköterskans roll vid undernäring hos äldre patienter

Nisula, Camilla and Strömberg, Catarina (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Äldre patienter befinner sig ofta i riskzonen för undernäring. När dessa patienter blir inlagda på sjukhus riskerar de dessutom att utsättas för s.k. sjukhussvält vilket ytterligare försämrar deras undernäring. De undernärda patienterna måste identifieras och få profylaktisk näringsterapi för undvikande av onödiga komplikationer som kan leda till ökade kostnader för vården. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll och attityder vid undernäring för att på ett adekvat sätt identifiera och åtgärda undernäring hos äldre patienter. Litteraturstudien baseras på elva vetenskapliga artiklar som omfattar åren 1993-2002. Resultatet av litteraturstudien visar att det inom sjuksköterskans kompetensområde saknas kunskap om ätproblem men... (More)
Äldre patienter befinner sig ofta i riskzonen för undernäring. När dessa patienter blir inlagda på sjukhus riskerar de dessutom att utsättas för s.k. sjukhussvält vilket ytterligare försämrar deras undernäring. De undernärda patienterna måste identifieras och få profylaktisk näringsterapi för undvikande av onödiga komplikationer som kan leda till ökade kostnader för vården. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll och attityder vid undernäring för att på ett adekvat sätt identifiera och åtgärda undernäring hos äldre patienter. Litteraturstudien baseras på elva vetenskapliga artiklar som omfattar åren 1993-2002. Resultatet av litteraturstudien visar att det inom sjuksköterskans kompetensområde saknas kunskap om ätproblem men intresset tycks vara stort. För att ge en god omvårdnad behövs kunskaper om ätproblem som helhet och om möjliga hinder för optimalt näringsintag hos äldre patienter. Det är därför viktigt att sjuksköterskor kan bedöma och hantera ätproblem. Önskvärt vore att det skapades en rutin för användandet av ett enhetligt mätinstrument för bedömning av undernärda patienter i sjukvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nisula, Camilla and Strömberg, Catarina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bedömning, kunskap, malnutrition, nutrition, omvårdnad, äldre
language
Swedish
id
2528009
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528009,
 abstract   = {Äldre patienter befinner sig ofta i riskzonen för undernäring. När dessa patienter blir inlagda på sjukhus riskerar de dessutom att utsättas för s.k. sjukhussvält vilket ytterligare försämrar deras undernäring. De undernärda patienterna måste identifieras och få profylaktisk näringsterapi för undvikande av onödiga komplikationer som kan leda till ökade kostnader för vården. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll och attityder vid undernäring för att på ett adekvat sätt identifiera och åtgärda undernäring hos äldre patienter. Litteraturstudien baseras på elva vetenskapliga artiklar som omfattar åren 1993-2002. Resultatet av litteraturstudien visar att det inom sjuksköterskans kompetensområde saknas kunskap om ätproblem men intresset tycks vara stort. För att ge en god omvårdnad behövs kunskaper om ätproblem som helhet och om möjliga hinder för optimalt näringsintag hos äldre patienter. Det är därför viktigt att sjuksköterskor kan bedöma och hantera ätproblem. Önskvärt vore att det skapades en rutin för användandet av ett enhetligt mätinstrument för bedömning av undernärda patienter i sjukvården.},
 author    = {Nisula, Camilla and Strömberg, Catarina},
 keyword   = {bedömning, kunskap, malnutrition, nutrition, omvårdnad, äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjusköterskans roll vid undernäring hos äldre patienter},
 year     = {2003},
}