Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskfaktorer och varningssignaler vid suicidbeteende hos barn, ungdomar och unga vuxna

Bernhardsson-Nilsson, Zari and Henningsson, Angelica (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Självmord är idag den näst vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24 år och placerar sig bland de tio vanligaste dödsorsakerna i alla åldrar. Det är en händelse som orsakar stor sorg för familj och anhöriga. Det är viktigt att vi, som sjuksköterskor, lär oss att se de tidiga varningssignalerna hos barn, ungdomar och unga vuxna som befinner sig i riskzonerna för självmord och självmordsförsök. Syftet med föreliggande litteraturstudie var, att söka finna riskfaktorer och varningssignaler som är de mest förekommande i denna åldersgrupp. En litteraturgenomgång och analys har gjorts utifrån tio vetenskapliga artiklar. Dessa visade bland annat att några av de största riskfaktorerna och varningssignalerna var förekomsten av depressioner, tidigare... (More)
Självmord är idag den näst vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24 år och placerar sig bland de tio vanligaste dödsorsakerna i alla åldrar. Det är en händelse som orsakar stor sorg för familj och anhöriga. Det är viktigt att vi, som sjuksköterskor, lär oss att se de tidiga varningssignalerna hos barn, ungdomar och unga vuxna som befinner sig i riskzonerna för självmord och självmordsförsök. Syftet med föreliggande litteraturstudie var, att söka finna riskfaktorer och varningssignaler som är de mest förekommande i denna åldersgrupp. En litteraturgenomgång och analys har gjorts utifrån tio vetenskapliga artiklar. Dessa visade bland annat att några av de största riskfaktorerna och varningssignalerna var förekomsten av depressioner, tidigare självmordsförsök, personens individuella sårbarhet och ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernhardsson-Nilsson, Zari and Henningsson, Angelica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självmordsbeteende, självmord, självmordsförsök, riskfaktorer, varningssignaler, barn, ungdomar, unga vuxna
language
Swedish
id
2528023
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528023,
 abstract   = {Självmord är idag den näst vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24 år och placerar sig bland de tio vanligaste dödsorsakerna i alla åldrar. Det är en händelse som orsakar stor sorg för familj och anhöriga. Det är viktigt att vi, som sjuksköterskor, lär oss att se de tidiga varningssignalerna hos barn, ungdomar och unga vuxna som befinner sig i riskzonerna för självmord och självmordsförsök. Syftet med föreliggande litteraturstudie var, att söka finna riskfaktorer och varningssignaler som är de mest förekommande i denna åldersgrupp. En litteraturgenomgång och analys har gjorts utifrån tio vetenskapliga artiklar. Dessa visade bland annat att några av de största riskfaktorerna och varningssignalerna var förekomsten av depressioner, tidigare självmordsförsök, personens individuella sårbarhet och ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden.},
 author    = {Bernhardsson-Nilsson, Zari and Henningsson, Angelica},
 keyword   = {självmordsbeteende, självmord, självmordsförsök, riskfaktorer, varningssignaler, barn, ungdomar, unga vuxna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskfaktorer och varningssignaler vid suicidbeteende hos barn, ungdomar och unga vuxna},
 year     = {2003},
}