Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förekomst av yrkesrelaterad stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor

de Ridder, Johanna and Wallgren, Anneli (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Yrkesrelaterad stress och utbrändhet är ett växande samhällsproblem. De senaste åren har antalet sjukskrivningar relaterade till yrkesrelaterad stress ökat drastiskt. En påtaglig arbetsmiljöförändring, vilken ställer allt hårdare krav på dagens sjukvård har lett till att många upplever negativ stress på arbetet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomst av yrkesrelaterad stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor. Metoden var en kvantitativ enkätstudie med 35 frågor. Stress undersöktes med ett ad hoc instrument och nivån av utbrändhet genom Maslach Burnout Inventory, vilket mäter tre dimensioner av utbrändhet. Resultatet indikerade att röntgensjuksköterskorna upplevde en ganska hög grad av negativ stress i arbetet... (More)
Yrkesrelaterad stress och utbrändhet är ett växande samhällsproblem. De senaste åren har antalet sjukskrivningar relaterade till yrkesrelaterad stress ökat drastiskt. En påtaglig arbetsmiljöförändring, vilken ställer allt hårdare krav på dagens sjukvård har lett till att många upplever negativ stress på arbetet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomst av yrkesrelaterad stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor. Metoden var en kvantitativ enkätstudie med 35 frågor. Stress undersöktes med ett ad hoc instrument och nivån av utbrändhet genom Maslach Burnout Inventory, vilket mäter tre dimensioner av utbrändhet. Resultatet indikerade att röntgensjuksköterskorna upplevde en ganska hög grad av negativ stress i arbetet och att de primära orsakerna till det var hög arbetsbelastning, personalbrist och hög tidspress. Röntgensjuksköterskorna uppvisade ganska låg grad av utbrändhet på de två första dimensionerna och hög grad i att skatta den personliga prestationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
de Ridder, Johanna and Wallgren, Anneli
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
yrkesrelaterad stress, utbrändhet, röntgensjuksköterska
language
Swedish
id
2528033
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528033,
 abstract   = {Yrkesrelaterad stress och utbrändhet är ett växande samhällsproblem. De senaste åren har antalet sjukskrivningar relaterade till yrkesrelaterad stress ökat drastiskt. En påtaglig arbetsmiljöförändring, vilken ställer allt hårdare krav på dagens sjukvård har lett till att många upplever negativ stress på arbetet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomst av yrkesrelaterad stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor. Metoden var en kvantitativ enkätstudie med 35 frågor. Stress undersöktes med ett ad hoc instrument och nivån av utbrändhet genom Maslach Burnout Inventory, vilket mäter tre dimensioner av utbrändhet. Resultatet indikerade att röntgensjuksköterskorna upplevde en ganska hög grad av negativ stress i arbetet och att de primära orsakerna till det var hög arbetsbelastning, personalbrist och hög tidspress. Röntgensjuksköterskorna uppvisade ganska låg grad av utbrändhet på de två första dimensionerna och hög grad i att skatta den personliga prestationen.},
 author    = {de Ridder, Johanna and Wallgren, Anneli},
 keyword   = {yrkesrelaterad stress, utbrändhet, röntgensjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst av yrkesrelaterad stress och utbrändhet bland röntgensjuksköterskor},
 year     = {2003},
}