Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Behov av stöd till närstående med invandrarbakgrund vid vård av äldre i hemmet

Jama, Amina and Shaqiri, Laura (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien har varit att studera de upplevelser närstående med invandrarbakgrund har i samband med vård av äldre i hemmet. Åtta närstående från fem olika länder intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide. Av informanterna var sju kvinnor och en man med en åldersspridning mellan 33 och 75 år. Materialet analyserades med latent innehållanalys. Resultatet visade att fysisk och psykisk press, överförd kultur och seder, isolering samt avsaknad av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen var teman som berörde alla närstående. Det framkom tydligt att närstående upplevde vårdandet som ansträngande, och att kulturella aspekter hade inverkan både hos närstående och vårdgivare.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jama, Amina and Shaqiri, Laura
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
invandrare, närstående, stöd, äldre, hemtjänst, kultur, eget-boende
language
Swedish
id
2528047
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528047,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att studera de upplevelser närstående med invandrarbakgrund har i samband med vård av äldre i hemmet. Åtta närstående från fem olika länder intervjuades efter en semistrukturerad intervjuguide. Av informanterna var sju kvinnor och en man med en åldersspridning mellan 33 och 75 år. Materialet analyserades med latent innehållanalys. Resultatet visade att fysisk och psykisk press, överförd kultur och seder, isolering samt avsaknad av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen var teman som berörde alla närstående. Det framkom tydligt att närstående upplevde vårdandet som ansträngande, och att kulturella aspekter hade inverkan både hos närstående och vårdgivare.},
 author    = {Jama, Amina and Shaqiri, Laura},
 keyword   = {invandrare, närstående, stöd, äldre, hemtjänst, kultur, eget-boende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behov av stöd till närstående med invandrarbakgrund vid vård av äldre i hemmet},
 year     = {2003},
}