Advanced

Cancervård

Fritz, Lena and Terp, Christina (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
I dagens ansträngda sjukvård blir patienter utskrivna allt tidigare, något som resulterar i att ett stort ansvar läggs på de närstående. De konfronte-ras då med patientens sjukdom, dess behandling och biverkningar samt patientens psykologiska behov. Intresset för närstående ökar inom om-vårdnadsforskningen och syftet med den här studien var att undersöka vad cancerpatientens närstående anser sig ha för behov under sjukdomsför-loppet. Metoden var en litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga ar-tiklar. Resultatet visar att det finns tre stora områden som närstående fo-kuserar sina behov på: information, psykologiskt stöd och egen tid. Som sjukvårdspersonal finns det mycket att göra för de närstående till cancer-sjuka patienter, främst... (More)
I dagens ansträngda sjukvård blir patienter utskrivna allt tidigare, något som resulterar i att ett stort ansvar läggs på de närstående. De konfronte-ras då med patientens sjukdom, dess behandling och biverkningar samt patientens psykologiska behov. Intresset för närstående ökar inom om-vårdnadsforskningen och syftet med den här studien var att undersöka vad cancerpatientens närstående anser sig ha för behov under sjukdomsför-loppet. Metoden var en litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga ar-tiklar. Resultatet visar att det finns tre stora områden som närstående fo-kuserar sina behov på: information, psykologiskt stöd och egen tid. Som sjukvårdspersonal finns det mycket att göra för de närstående till cancer-sjuka patienter, främst tycks det vara viktigt att få ärlig och uppdaterad information kring sjukdom, behandling och biverkningar, men även att få individuellt anpassad information. Resultaten i denna studie styrker tidi-gare studier som visat på betydelsen av sjukvårdspersonalens uppmärk-samhet på närståendes behov. Personalen bör såväl ge de närstående en möjlighet att på bästa sätt ta sig igenom en svår tid som att de ska kunna utgöra ett stabilt och bra stöd för patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fritz, Lena and Terp, Christina
supervisor
organization
alternative title
De närståendes behov i rollen som vårdgivare.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cancer, närståendebehov, vårdgivare
language
Swedish
id
2528052
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528052,
 abstract   = {I dagens ansträngda sjukvård blir patienter utskrivna allt tidigare, något som resulterar i att ett stort ansvar läggs på de närstående. De konfronte-ras då med patientens sjukdom, dess behandling och biverkningar samt patientens psykologiska behov. Intresset för närstående ökar inom om-vårdnadsforskningen och syftet med den här studien var att undersöka vad cancerpatientens närstående anser sig ha för behov under sjukdomsför-loppet. Metoden var en litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga ar-tiklar. Resultatet visar att det finns tre stora områden som närstående fo-kuserar sina behov på: information, psykologiskt stöd och egen tid. Som sjukvårdspersonal finns det mycket att göra för de närstående till cancer-sjuka patienter, främst tycks det vara viktigt att få ärlig och uppdaterad information kring sjukdom, behandling och biverkningar, men även att få individuellt anpassad information. Resultaten i denna studie styrker tidi-gare studier som visat på betydelsen av sjukvårdspersonalens uppmärk-samhet på närståendes behov. Personalen bör såväl ge de närstående en möjlighet att på bästa sätt ta sig igenom en svår tid som att de ska kunna utgöra ett stabilt och bra stöd för patienten.},
 author    = {Fritz, Lena and Terp, Christina},
 keyword   = {cancer, närståendebehov, vårdgivare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cancervård},
 year     = {2003},
}