Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alternativa smärtinterventioner och dess effekt hos barn

Humble, Jessica and Skog, Susanne (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Barn lider av onödigt mycket smärta som ett resultat av vanliga myter såsom att barn inte känner smärta med samma intensitet som vuxna, att de skulle bli beroende av opioider och att användandet av analgetika kan lära barnen att använda droger för att lösa andra problem. Smärtbehandling är ett av de vanligaste omvårdnadsproblemen inom pediatriken, eftersom detta är så svårt kan ett komplement till farmakologisk behandling bli nödvändig. SYFTE: Att undersöka alternativa smärtinterventioner samt dess effekt för barn. METOD: Litteraturgranskning av åtta artiklar. Resultatet redovisas under de tre rubrikerna stöd, distraktion och avslappning. RESULTAT: Det framkom att det fanns ett stort antal alternativa smärtinterventioner som till exempel... (More)
Barn lider av onödigt mycket smärta som ett resultat av vanliga myter såsom att barn inte känner smärta med samma intensitet som vuxna, att de skulle bli beroende av opioider och att användandet av analgetika kan lära barnen att använda droger för att lösa andra problem. Smärtbehandling är ett av de vanligaste omvårdnadsproblemen inom pediatriken, eftersom detta är så svårt kan ett komplement till farmakologisk behandling bli nödvändig. SYFTE: Att undersöka alternativa smärtinterventioner samt dess effekt för barn. METOD: Litteraturgranskning av åtta artiklar. Resultatet redovisas under de tre rubrikerna stöd, distraktion och avslappning. RESULTAT: Det framkom att det fanns ett stort antal alternativa smärtinterventioner som till exempel stöd från föräldrar och personal, distraktion med hjälp av kalejdoskop, glukos, tv och video. Effekterna av dessa var att barnen i studierna genomgående rapporterade om mindre smärta samt att sjuksköterskor hade lättare att utföra sina arbetsuppgifter på barn som erhöll alternativa smärtinterventioner. SLUTSATS: Alternativa smärtinterventioner bör ses som ett komplement till farmakologisk behandling och inte som ersättning till analgetika. De alternativa interventionerna var enkla att använda och sjuksköterskorna fick god hjälp av föräldrar att utföra dessa, föräldrar blev därmed ett viktigt redskap för att interventionerna skulle fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Humble, Jessica and Skog, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, smärta, stöd, distraktion, avslappning, föräldrar
language
Swedish
id
2528067
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528067,
 abstract   = {Barn lider av onödigt mycket smärta som ett resultat av vanliga myter såsom att barn inte känner smärta med samma intensitet som vuxna, att de skulle bli beroende av opioider och att användandet av analgetika kan lära barnen att använda droger för att lösa andra problem. Smärtbehandling är ett av de vanligaste omvårdnadsproblemen inom pediatriken, eftersom detta är så svårt kan ett komplement till farmakologisk behandling bli nödvändig. SYFTE: Att undersöka alternativa smärtinterventioner samt dess effekt för barn. METOD: Litteraturgranskning av åtta artiklar. Resultatet redovisas under de tre rubrikerna stöd, distraktion och avslappning. RESULTAT: Det framkom att det fanns ett stort antal alternativa smärtinterventioner som till exempel stöd från föräldrar och personal, distraktion med hjälp av kalejdoskop, glukos, tv och video. Effekterna av dessa var att barnen i studierna genomgående rapporterade om mindre smärta samt att sjuksköterskor hade lättare att utföra sina arbetsuppgifter på barn som erhöll alternativa smärtinterventioner. SLUTSATS: Alternativa smärtinterventioner bör ses som ett komplement till farmakologisk behandling och inte som ersättning till analgetika. De alternativa interventionerna var enkla att använda och sjuksköterskorna fick god hjälp av föräldrar att utföra dessa, föräldrar blev därmed ett viktigt redskap för att interventionerna skulle fungera.},
 author    = {Humble, Jessica and Skog, Susanne},
 keyword   = {barn, smärta, stöd, distraktion, avslappning, föräldrar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alternativa smärtinterventioner och dess effekt hos barn},
 year     = {2003},
}