Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors kunskaper och attityder samt behov av utbildning i smärtlindring av cancerpatienter

Horvat, Monika and Rensfeldt, Ingrid (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Denna litteraturstudie avsåg att undersöka sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtbehandling samt belysa behovet av utbildning i smärtlindring av cancerpatienter. En integrerad analys gjordes av åtta vetenskapliga artiklar. Flera av artiklarna hade använt sig av Nurses Knowledge and Attitude Survey (NKAS), vilket underlättade jämförelsen av artiklarnas resultat. Resultatet visar att sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtlindring hos cancerpatienter påverkas av utbildningsland, eventuell vidareutbildning i cancersjukvård och utbild-ningsinsatser på arbetsplatsen. I flera av studierna menade sjuksköter-skorna att de fått för lite smärtutbildning i sin grundutbildning och att de främsta forumen för... (More)
Denna litteraturstudie avsåg att undersöka sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtbehandling samt belysa behovet av utbildning i smärtlindring av cancerpatienter. En integrerad analys gjordes av åtta vetenskapliga artiklar. Flera av artiklarna hade använt sig av Nurses Knowledge and Attitude Survey (NKAS), vilket underlättade jämförelsen av artiklarnas resultat. Resultatet visar att sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtlindring hos cancerpatienter påverkas av utbildningsland, eventuell vidareutbildning i cancersjukvård och utbild-ningsinsatser på arbetsplatsen. I flera av studierna menade sjuksköter-skorna att de fått för lite smärtutbildning i sin grundutbildning och att de främsta forumen för nytt lärande var kliniska och personliga erfarenheter. Samtliga studier visade kunskapsbrister gällande opioider, främst avseende farmakokinetik. Onkolog- och hospicejuksköterskorna visade signifikant bättre kunskaper och attityder än sjuksköterskorna utan specialisering i onkologi. Många misstrodde patienternas smärtrapporter och menade att sjuksköterskan var den bästa att bedöma smärta. Ytterligare utbildningsinsatser på smärtområdet är av yttersta vikt för att nå god smärtlindring inom cancersjukvården, såväl under sjuksköterskors grundutbildning som under vidareutbildning och i form av fortbildnings-insatser på arbetsplatserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Horvat, Monika and Rensfeldt, Ingrid
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskaper, sjuksköterskor, cancer, attityder, utbildning, smärtlindring
language
Swedish
id
2528097
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528097,
 abstract   = {Denna litteraturstudie avsåg att undersöka sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtbehandling samt belysa behovet av utbildning i smärtlindring av cancerpatienter. En integrerad analys gjordes av åtta vetenskapliga artiklar. Flera av artiklarna hade använt sig av Nurses Knowledge and Attitude Survey (NKAS), vilket underlättade jämförelsen av artiklarnas resultat. Resultatet visar att sjuksköterskors kunskaper och attityder till smärta och smärtlindring hos cancerpatienter påverkas av utbildningsland, eventuell vidareutbildning i cancersjukvård och utbild-ningsinsatser på arbetsplatsen. I flera av studierna menade sjuksköter-skorna att de fått för lite smärtutbildning i sin grundutbildning och att de främsta forumen för nytt lärande var kliniska och personliga erfarenheter. Samtliga studier visade kunskapsbrister gällande opioider, främst avseende farmakokinetik. Onkolog- och hospicejuksköterskorna visade signifikant bättre kunskaper och attityder än sjuksköterskorna utan specialisering i onkologi. Många misstrodde patienternas smärtrapporter och menade att sjuksköterskan var den bästa att bedöma smärta. Ytterligare utbildningsinsatser på smärtområdet är av yttersta vikt för att nå god smärtlindring inom cancersjukvården, såväl under sjuksköterskors grundutbildning som under vidareutbildning och i form av fortbildnings-insatser på arbetsplatserna.},
 author    = {Horvat, Monika and Rensfeldt, Ingrid},
 keyword   = {kunskaper,sjuksköterskor,cancer,attityder,utbildning,smärtlindring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors kunskaper och attityder samt behov av utbildning i smärtlindring av cancerpatienter},
 year     = {2003},
}