Advanced

Rofecoxib eller diklofenak som postoperativ smärt-lindring till den dagkirurgiske patienten

Eklöf, Gunilla and Kennedy, Gunilla (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Rädsla för postoperativ smärta är ett av de större orosmomenten för patienter som ska genomgå kirurgi. En välplanerad och noggrant genomförd postoperativ smärtbehandling är en av hörnpelarna i dagens sjukvård. Syftet med studien var att jämföra om rofecoxib hade likvärdig eller bättre analgetisk effekt än diklofenak som förebyggande smärtbehandling av postoperativ smärta upp till ett dygn efter dagkirurgiska ingrepp. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad singelblind studie omfattande 92 patienter ASA I/II som genomgick ljumskbråcksoperation i generell anestesi. Ett strukturerat protokoll och intervjuformulär användes. Patienterna randomiserades till behandling med rofecoxib 50 mg x 1 eller diklofenak 50 mg x 3.... (More)
Rädsla för postoperativ smärta är ett av de större orosmomenten för patienter som ska genomgå kirurgi. En välplanerad och noggrant genomförd postoperativ smärtbehandling är en av hörnpelarna i dagens sjukvård. Syftet med studien var att jämföra om rofecoxib hade likvärdig eller bättre analgetisk effekt än diklofenak som förebyggande smärtbehandling av postoperativ smärta upp till ett dygn efter dagkirurgiska ingrepp. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad singelblind studie omfattande 92 patienter ASA I/II som genomgick ljumskbråcksoperation i generell anestesi. Ett strukturerat protokoll och intervjuformulär användes. Patienterna randomiserades till behandling med rofecoxib 50 mg x 1 eller diklofenak 50 mg x 3. Studieläkemedlet administrerades i samband med premedicineringen innan operation. Postoperativt fick patienterna skatta sin smärta på en VAS-skala. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller postoperativ smärta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklöf, Gunilla and Kennedy, Gunilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rofecoxib, diklofenak, Cox-2, NSAID, postoperativ smärta
language
Swedish
id
2528149
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528149,
 abstract   = {Rädsla för postoperativ smärta är ett av de större orosmomenten för patienter som ska genomgå kirurgi. En välplanerad och noggrant genomförd postoperativ smärtbehandling är en av hörnpelarna i dagens sjukvård. Syftet med studien var att jämföra om rofecoxib hade likvärdig eller bättre analgetisk effekt än diklofenak som förebyggande smärtbehandling av postoperativ smärta upp till ett dygn efter dagkirurgiska ingrepp. Metoden var en prospektiv kvantitativ randomiserad singelblind studie omfattande 92 patienter ASA I/II som genomgick ljumskbråcksoperation i generell anestesi. Ett strukturerat protokoll och intervjuformulär användes. Patienterna randomiserades till behandling med rofecoxib 50 mg x 1 eller diklofenak 50 mg x 3. Studieläkemedlet administrerades i samband med premedicineringen innan operation. Postoperativt fick patienterna skatta sin smärta på en VAS-skala. Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller postoperativ smärta.},
 author    = {Eklöf, Gunilla and Kennedy, Gunilla},
 keyword   = {Rofecoxib, diklofenak, Cox-2, NSAID, postoperativ smärta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rofecoxib eller diklofenak som postoperativ smärt-lindring till den dagkirurgiske patienten},
 year     = {2003},
}