Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individuella behov hos cancerpatienter inom palliativ vård

Blomqvist, Anne and Elmqvist, Malin (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Att skapa god omvårdnad för cancerpatienter inom palliativ vård är ett angeläget område för sjuksköterskan. Sjuksköterskor tenderar att fokusera på patienternas fysiska problem snarare än på de psykosociala och existentiella - andliga behoven. Syftet med studien var att identifiera individuella behov hos cancerpatienter inom pallivativ vård med inriktning mot psykosocialt och existentiellt - andligt område. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de psykosociala och existentiella - andliga behoven varierade kraftigt bland cancerpatienterna. Vissa kopplade existentialism - andlighet till religion medan andra lade en bredare innebörd i ordet - människans hela existens och meningen med... (More)
Att skapa god omvårdnad för cancerpatienter inom palliativ vård är ett angeläget område för sjuksköterskan. Sjuksköterskor tenderar att fokusera på patienternas fysiska problem snarare än på de psykosociala och existentiella - andliga behoven. Syftet med studien var att identifiera individuella behov hos cancerpatienter inom pallivativ vård med inriktning mot psykosocialt och existentiellt - andligt område. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de psykosociala och existentiella - andliga behoven varierade kraftigt bland cancerpatienterna. Vissa kopplade existentialism - andlighet till religion medan andra lade en bredare innebörd i ordet - människans hela existens och meningen med livet. Resultatet visade även att cancerpatienterna hade stort behov av relationer. Att känna närhet till familj/vänner och få stöd från dessa hjälpte patienterna att klara sin svåra situation. Slutsatserna pekar på hur viktigt det är att sjuksköterskan är lyhörd och ser till hela patienten för att kunna tillgodose deras psykosociala och existentiella - andliga behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomqvist, Anne and Elmqvist, Malin
supervisor
organization
alternative title
Fokus på psykosocialt och existentiellt - andligt område.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cancerpatienter, palliativ vård, psykosociala behov, existentiella - andliga behov
language
Swedish
id
2528154
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528154,
 abstract   = {Att skapa god omvårdnad för cancerpatienter inom palliativ vård är ett angeläget område för sjuksköterskan. Sjuksköterskor tenderar att fokusera på patienternas fysiska problem snarare än på de psykosociala och existentiella - andliga behoven. Syftet med studien var att identifiera individuella behov hos cancerpatienter inom pallivativ vård med inriktning mot psykosocialt och existentiellt - andligt område. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de psykosociala och existentiella - andliga behoven varierade kraftigt bland cancerpatienterna. Vissa kopplade existentialism - andlighet till religion medan andra lade en bredare innebörd i ordet - människans hela existens och meningen med livet. Resultatet visade även att cancerpatienterna hade stort behov av relationer. Att känna närhet till familj/vänner och få stöd från dessa hjälpte patienterna att klara sin svåra situation. Slutsatserna pekar på hur viktigt det är att sjuksköterskan är lyhörd och ser till hela patienten för att kunna tillgodose deras psykosociala och existentiella - andliga behov.},
 author    = {Blomqvist, Anne and Elmqvist, Malin},
 keyword   = {cancerpatienter, palliativ vård, psykosociala behov, existentiella - andliga behov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individuella behov hos cancerpatienter inom palliativ vård},
 year     = {2003},
}