Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunikation med den vakna intuberade intensivvårdspatienten

Johansson, Ulrika and Virdhall, Helen (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Forskning och utveckling inom begreppet intensivvård har föranlett en förändrad sederingsregim för svårt sjuka intuberade patienter. Patienterna är numera vakna eller enbart lätt sederade. Intensivvårdspatienten har således ett mycket stort informationsbehov men en kraftigt begränsad kommunicerbarhet. Patienten kan inte förmedla sina önskningar eller behov och sjuksköterskan har begränsad möjlighet att förstå och tolka patienten på ett adekvat sätt. Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse för den vakna intuberade intensivvårdspatienten samt sjuksköterskans roll i denna kommunikationsprocess. Resultatet bygger på elva vetenskapliga artiklar och visar att patientens... (More)
Forskning och utveckling inom begreppet intensivvård har föranlett en förändrad sederingsregim för svårt sjuka intuberade patienter. Patienterna är numera vakna eller enbart lätt sederade. Intensivvårdspatienten har således ett mycket stort informationsbehov men en kraftigt begränsad kommunicerbarhet. Patienten kan inte förmedla sina önskningar eller behov och sjuksköterskan har begränsad möjlighet att förstå och tolka patienten på ett adekvat sätt. Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse för den vakna intuberade intensivvårdspatienten samt sjuksköterskans roll i denna kommunikationsprocess. Resultatet bygger på elva vetenskapliga artiklar och visar att patientens psykiska tillstånd blir sårbart på grund av en upp- levd inadekvat kommunikation. Känslor av rädsla, oro, ångest, upprördhet samt ilska upplevs och uttrycks. Tillstånd av apati och håglöshet uppstår då missuppfattningarna blir övermäktiga. Penna, papper och läppläsning var de mest använda kommunikationsmetoderna. I den icke verbala kommunikationen var beröring och kroppskontakt viktig för patienterna. Ökad förståelse och kunskap om den vakna intuberade patientens kommunikationsbehov efterlyses i utbildningen till intensivvårds-sjuksköterska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ulrika and Virdhall, Helen
supervisor
organization
alternative title
Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, respiratorbehandling, mekanisk ventilation, intensivvård, intuberad, omvårdnad
language
Swedish
id
2528176
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528176,
 abstract   = {Forskning och utveckling inom begreppet intensivvård har föranlett en förändrad sederingsregim för svårt sjuka intuberade patienter. Patienterna är numera vakna eller enbart lätt sederade. Intensivvårdspatienten har således ett mycket stort informationsbehov men en kraftigt begränsad kommunicerbarhet. Patienten kan inte förmedla sina önskningar eller behov och sjuksköterskan har begränsad möjlighet att förstå och tolka patienten på ett adekvat sätt. Syftet med denna litteraturstudie har varit att belysa den verbala och icke verbala kommunikationens betydelse för den vakna intuberade intensivvårdspatienten samt sjuksköterskans roll i denna kommunikationsprocess. Resultatet bygger på elva vetenskapliga artiklar och visar att patientens psykiska tillstånd blir sårbart på grund av en upp- levd inadekvat kommunikation. Känslor av rädsla, oro, ångest, upprördhet samt ilska upplevs och uttrycks. Tillstånd av apati och håglöshet uppstår då missuppfattningarna blir övermäktiga. Penna, papper och läppläsning var de mest använda kommunikationsmetoderna. I den icke verbala kommunikationen var beröring och kroppskontakt viktig för patienterna. Ökad förståelse och kunskap om den vakna intuberade patientens kommunikationsbehov efterlyses i utbildningen till intensivvårds-sjuksköterska.},
 author    = {Johansson, Ulrika and Virdhall, Helen},
 keyword   = {kommunikation, respiratorbehandling, mekanisk ventilation, intensivvård, intuberad, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation med den vakna intuberade intensivvårdspatienten},
 year     = {2003},
}