Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelse av att erhålla diagnosen bröstcancer

Sthål, Malin and Thagesson, Anna (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Diagnosen bröstcancer påverkar kvinnan och närståendes hela livssituation. Syftet med föreliggande studie var att belysa kvinnors upplevelser av information som gavs i samband med att de erhöll diagnosen bröstcancer och även få en inblick i den efterföljande vårdtiden. En empirisk studie valdes och datainsamling skedde genom intervjuer av åtta bröstcanceropererade kvinnor. Analys av intervjumaterialet utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fem huvudkategorier, reaktioner, förtroende, mottaglighet, stöd samt professionellt förhållningssätt. Resultatet visar att flera kvinnor hade starka minnen från tidpunkten då de erhöll sitt bröstcancerbesked. Många hade en negativ upplevelse av hur beskedet gavs. Flera av... (More)
Diagnosen bröstcancer påverkar kvinnan och närståendes hela livssituation. Syftet med föreliggande studie var att belysa kvinnors upplevelser av information som gavs i samband med att de erhöll diagnosen bröstcancer och även få en inblick i den efterföljande vårdtiden. En empirisk studie valdes och datainsamling skedde genom intervjuer av åtta bröstcanceropererade kvinnor. Analys av intervjumaterialet utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fem huvudkategorier, reaktioner, förtroende, mottaglighet, stöd samt professionellt förhållningssätt. Resultatet visar att flera kvinnor hade starka minnen från tidpunkten då de erhöll sitt bröstcancerbesked. Många hade en negativ upplevelse av hur beskedet gavs. Flera av kvinnorna påpekade att information om att ta med en anhörig vid diagnosbeskedet saknades. En läkare som informerade på ett pedagogiskt sätt med utförliga beskrivningar och förklaringar var värdefullt enligt kvinnorna. Behovet av upprepad information upplevdes som betydande hos samtliga kvinnor. Det är av stor vikt att personalens bemötande bygger på empati och engagemang och utgår från kvinnans egna behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sthål, Malin and Thagesson, Anna
supervisor
organization
alternative title
Informationens betydelse.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemötande, bröstcancer, information, reaktion, stöd, upplevelse, vårdpersonal
language
Swedish
id
2528185
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528185,
 abstract   = {Diagnosen bröstcancer påverkar kvinnan och närståendes hela livssituation. Syftet med föreliggande studie var att belysa kvinnors upplevelser av information som gavs i samband med att de erhöll diagnosen bröstcancer och även få en inblick i den efterföljande vårdtiden. En empirisk studie valdes och datainsamling skedde genom intervjuer av åtta bröstcanceropererade kvinnor. Analys av intervjumaterialet utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fem huvudkategorier, reaktioner, förtroende, mottaglighet, stöd samt professionellt förhållningssätt. Resultatet visar att flera kvinnor hade starka minnen från tidpunkten då de erhöll sitt bröstcancerbesked. Många hade en negativ upplevelse av hur beskedet gavs. Flera av kvinnorna påpekade att information om att ta med en anhörig vid diagnosbeskedet saknades. En läkare som informerade på ett pedagogiskt sätt med utförliga beskrivningar och förklaringar var värdefullt enligt kvinnorna. Behovet av upprepad information upplevdes som betydande hos samtliga kvinnor. Det är av stor vikt att personalens bemötande bygger på empati och engagemang och utgår från kvinnans egna behov.},
 author    = {Sthål, Malin and Thagesson, Anna},
 keyword   = {bemötande, bröstcancer, information, reaktion, stöd, upplevelse, vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors upplevelse av att erhålla diagnosen bröstcancer},
 year     = {2003},
}