Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors användning av och uppfattning om glukos som smärtstillande vid procedursmärta hos prematurt födda barn

Sjölin, Malin and Splittorff, Frida (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors användning av och uppfattning om glukos som smärtlindring hos prematurt födda barn vid procedursmärta. Studien byggde på en enkätundersökning riktad till legitimerade sjuksköterskor på neonatalavdelningarna vid sjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Växjö. Antalet besvarade enkäter uppgick till 91. Resultatet visade att alla respondenterna (100 %) använde sig av glukos som smärtlindring. En del använde sig endast av glukos och några använde det i kombination med andra smärtlindrande preparat. Flertalet av respondenterna (98,9 %) tyckte att glukos hade en smärtlindrande effekt, som de tolkade genom bl.a. fysiologiska och beteendemässiga reaktioner hos barnen. Av... (More)
Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors användning av och uppfattning om glukos som smärtlindring hos prematurt födda barn vid procedursmärta. Studien byggde på en enkätundersökning riktad till legitimerade sjuksköterskor på neonatalavdelningarna vid sjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Växjö. Antalet besvarade enkäter uppgick till 91. Resultatet visade att alla respondenterna (100 %) använde sig av glukos som smärtlindring. En del använde sig endast av glukos och några använde det i kombination med andra smärtlindrande preparat. Flertalet av respondenterna (98,9 %) tyckte att glukos hade en smärtlindrande effekt, som de tolkade genom bl.a. fysiologiska och beteendemässiga reaktioner hos barnen. Av respondenterna var det 58 % som tyckte att det fanns tillfälle då glukos var minde lämpligt att ge. En del av respondenterna (14,3 %) hade erfarenhet av biverkningar hos barnen efter glukosanvändning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjölin, Malin and Splittorff, Frida
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskors uppfattning, glukosanvändning, prematura barn, procedursmärta
language
Swedish
id
2528199
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528199,
 abstract   = {Föreliggande studie syftade till att undersöka sjuksköterskors användning av och uppfattning om glukos som smärtlindring hos prematurt födda barn vid procedursmärta. Studien byggde på en enkätundersökning riktad till legitimerade sjuksköterskor på neonatalavdelningarna vid sjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Växjö. Antalet besvarade enkäter uppgick till 91. Resultatet visade att alla respondenterna (100 %) använde sig av glukos som smärtlindring. En del använde sig endast av glukos och några använde det i kombination med andra smärtlindrande preparat. Flertalet av respondenterna (98,9 %) tyckte att glukos hade en smärtlindrande effekt, som de tolkade genom bl.a. fysiologiska och beteendemässiga reaktioner hos barnen. Av respondenterna var det 58 % som tyckte att det fanns tillfälle då glukos var minde lämpligt att ge. En del av respondenterna (14,3 %) hade erfarenhet av biverkningar hos barnen efter glukosanvändning.},
 author    = {Sjölin, Malin and Splittorff, Frida},
 keyword   = {sjuksköterskors uppfattning, glukosanvändning, prematura barn, procedursmärta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors användning av och uppfattning om glukos som smärtstillande vid procedursmärta hos prematurt födda barn},
 year     = {2003},
}