Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tala så jag förstår

Karlsson, Johan (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka hinder som försämrar förutsättningarna för kommunikation och optimal omvårdnad mellan sjuksköterska och patient med afasi. Syftet med studien är även att undersöka hur sjuksköterskor kan upprätta en fungerande kommunikation med patienter med afasi trots de hinder som föreligger, för att på så sätt kunna verka för en optimal omvårdnad. Afasi är ett tillstånd efter en skada i vänster hjärnhemisfär som gör att patienten helt eller delvis förlorar förmågan att förmedla sig verbalt, tolka intryck och information. Afasi har dålig prognos då 20 – 40 % av personer med afasi fortfarande led av afasi efter 18 månader. Enligt Katie Eriksson befinner sig patienter med afasi i två av tre stadiers... (More)
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka hinder som försämrar förutsättningarna för kommunikation och optimal omvårdnad mellan sjuksköterska och patient med afasi. Syftet med studien är även att undersöka hur sjuksköterskor kan upprätta en fungerande kommunikation med patienter med afasi trots de hinder som föreligger, för att på så sätt kunna verka för en optimal omvårdnad. Afasi är ett tillstånd efter en skada i vänster hjärnhemisfär som gör att patienten helt eller delvis förlorar förmågan att förmedla sig verbalt, tolka intryck och information. Afasi har dålig prognos då 20 – 40 % av personer med afasi fortfarande led av afasi efter 18 månader. Enligt Katie Eriksson befinner sig patienter med afasi i två av tre stadiers lidande, lidande genom sjukdom och lidande genom omvårdnad. Resultaten grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar. Studien visar att sjuksköterskan genom att vara lyhörd och öppen strävar efter en ömsesidig och tillitsfull relation med patienten med afasi. Detta bygger upp ett förtroende som gör att patienten vågar försöka kommunicera. Interaktionen spelar stor roll både för byggandet av en relation och för kommunikationen då den ger de interagerande flera aspekter att utforska i situationen. Givandet genom att agera med hela kroppen ger dem tillit och förmedlar det förtroende som ligger till grund för en tillitsfull och öppen relation som ger möjlighet till en optimal kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Johan
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie om kommunikation och omvårdnad mellan/av sjuksköterska och patient med afasi
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bristande information, hinder, interaktion, kommunikation, omvårdnad, sjuksköterska, patient, relation, tidsbrist.
language
Swedish
id
2528209
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528209,
 abstract   = {Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka hinder som försämrar förutsättningarna för kommunikation och optimal omvårdnad mellan sjuksköterska och patient med afasi. Syftet med studien är även att undersöka hur sjuksköterskor kan upprätta en fungerande kommunikation med patienter med afasi trots de hinder som föreligger, för att på så sätt kunna verka för en optimal omvårdnad. Afasi är ett tillstånd efter en skada i vänster hjärnhemisfär som gör att patienten helt eller delvis förlorar förmågan att förmedla sig verbalt, tolka intryck och information. Afasi har dålig prognos då 20 – 40 % av personer med afasi fortfarande led av afasi efter 18 månader. Enligt Katie Eriksson befinner sig patienter med afasi i två av tre stadiers lidande, lidande genom sjukdom och lidande genom omvårdnad. Resultaten grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar. Studien visar att sjuksköterskan genom att vara lyhörd och öppen strävar efter en ömsesidig och tillitsfull relation med patienten med afasi. Detta bygger upp ett förtroende som gör att patienten vågar försöka kommunicera. Interaktionen spelar stor roll både för byggandet av en relation och för kommunikationen då den ger de interagerande flera aspekter att utforska i situationen. Givandet genom att agera med hela kroppen ger dem tillit och förmedlar det förtroende som ligger till grund för en tillitsfull och öppen relation som ger möjlighet till en optimal kommunikation.},
 author    = {Karlsson, Johan},
 keyword   = {bristande information, hinder, interaktion, kommunikation, omvårdnad, sjuksköterska, patient, relation, tidsbrist.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tala så jag förstår},
 year     = {2003},
}