Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dysfagi hos patienter som insjuknat i stroke

Björk, Lena and Jansson, Marie (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Många patienter som insjuknar i stroke med dysfagi, utsätts för onödiga risker då kunskap om dessa på många håll brister. Nära hälften av alla patienter med stroke får allvarliga ät- och sväljningsproblem. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter vid omhändertagande av patienter som insjuknat i stroke med dysfagi samt hur sjuksköterskan genom förebyggande arbete kan förhindra felsväljning och aspiration. En empirisk studie genomfördes på två neurologavdelningar i södra Sverige, där totalt tio sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en viktig roll vid bedömning och omhändertagande av patienter med stoke och dysfagi. Sjuksköterskorna framhöll vikten av individuell... (More)
Många patienter som insjuknar i stroke med dysfagi, utsätts för onödiga risker då kunskap om dessa på många håll brister. Nära hälften av alla patienter med stroke får allvarliga ät- och sväljningsproblem. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter vid omhändertagande av patienter som insjuknat i stroke med dysfagi samt hur sjuksköterskan genom förebyggande arbete kan förhindra felsväljning och aspiration. En empirisk studie genomfördes på två neurologavdelningar i södra Sverige, där totalt tio sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en viktig roll vid bedömning och omhändertagande av patienter med stoke och dysfagi. Sjuksköterskorna framhöll vikten av individuell konsistensanpassning på maten för att förebygga felsväljning och aspiration och sittställningens betydelse för hur patienten sväljer.Sjuksköterskorna vidtog omvårdnadsåtgärder som var av stor betydelse för att patienterna skulle få omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. Avdelningarnas sjuksköterskor trivdes och tyckte att det var intressant och roligt att arbeta med just dessa patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk, Lena and Jansson, Marie
supervisor
organization
alternative title
En empirisk studie om sjuksköterskans förebyggande arbete för att förhindra felsväljning och aspiration.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dysfagi, förebyggande arbete, nutrition, omvårdnad, sjuksköterska, stroke.
language
Swedish
id
2528222
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:20
@misc{2528222,
 abstract   = {Många patienter som insjuknar i stroke med dysfagi, utsätts för onödiga risker då kunskap om dessa på många håll brister. Nära hälften av alla patienter med stroke får allvarliga ät- och sväljningsproblem. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter vid omhändertagande av patienter som insjuknat i stroke med dysfagi samt hur sjuksköterskan genom förebyggande arbete kan förhindra felsväljning och aspiration. En empirisk studie genomfördes på två neurologavdelningar i södra Sverige, där totalt tio sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en viktig roll vid bedömning och omhändertagande av patienter med stoke och dysfagi. Sjuksköterskorna framhöll vikten av individuell konsistensanpassning på maten för att förebygga felsväljning och aspiration och sittställningens betydelse för hur patienten sväljer.Sjuksköterskorna vidtog omvårdnadsåtgärder som var av stor betydelse för att patienterna skulle få omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. Avdelningarnas sjuksköterskor trivdes och tyckte att det var intressant och roligt att arbeta med just dessa patienter.},
 author    = {Björk, Lena and Jansson, Marie},
 keyword   = {dysfagi, förebyggande arbete, nutrition, omvårdnad, sjuksköterska, stroke.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dysfagi hos patienter som insjuknat i stroke},
 year     = {2003},
}