Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelse av poliklinisk behandling vid djup ventrombos

Roos, Kerstin (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Idag är den vanligaste behandlingen vid djup ventrombos injektion av lågmolekylärt heparin subcutant en gång dagligen. Behandlingen ges polikliniskt och patienterna vistas hemma. Att behandlingen är säker och effektiv har påvisats i flera studier men hur patienterna upplever att vistas hemma har inte närmare undersökts. I föreliggande studie undersöktes hur patienterna upplevde att behandlas polikliniskt vid djup ventrombos. En enkätundersökning med 60 inkluderade patienter genomfördes. Resultatet visar att merparten av patienterna är tillfredställda med den information de erhållit om sin sjukdom, Waran®- och injektionsbehandlingen samt kompressions/stödstrumpan. Patienterna har också förtroende för personalen och känner sig trygga med att... (More)
Idag är den vanligaste behandlingen vid djup ventrombos injektion av lågmolekylärt heparin subcutant en gång dagligen. Behandlingen ges polikliniskt och patienterna vistas hemma. Att behandlingen är säker och effektiv har påvisats i flera studier men hur patienterna upplever att vistas hemma har inte närmare undersökts. I föreliggande studie undersöktes hur patienterna upplevde att behandlas polikliniskt vid djup ventrombos. En enkätundersökning med 60 inkluderade patienter genomfördes. Resultatet visar att merparten av patienterna är tillfredställda med den information de erhållit om sin sjukdom, Waran®- och injektionsbehandlingen samt kompressions/stödstrumpan. Patienterna har också förtroende för personalen och känner sig trygga med att behandlas på PK-enheten även om det finns en tendens till oro att vistas hemma. Det är framförallt yngre, högutbildade och de patienter som upplever att informationen inte varit tillräcklig som känner oro. Av patienterna skulle 58 (96.7 %) vilja behandlas på PK-enheten igen vid ny trombos. Resultatet visar på att patienterna är tillfredsställda med omvårdnaden och behandlingen på PK-enheten samt att kvaliteten är god. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Kerstin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patienter, upplevelse, information, oro, djup ventrombos, poliklinisk behandling
language
Swedish
id
2528235
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528235,
 abstract   = {Idag är den vanligaste behandlingen vid djup ventrombos injektion av lågmolekylärt heparin subcutant en gång dagligen. Behandlingen ges polikliniskt och patienterna vistas hemma. Att behandlingen är säker och effektiv har påvisats i flera studier men hur patienterna upplever att vistas hemma har inte närmare undersökts. I föreliggande studie undersöktes hur patienterna upplevde att behandlas polikliniskt vid djup ventrombos. En enkätundersökning med 60 inkluderade patienter genomfördes. Resultatet visar att merparten av patienterna är tillfredställda med den information de erhållit om sin sjukdom, Waran®- och injektionsbehandlingen samt kompressions/stödstrumpan. Patienterna har också förtroende för personalen och känner sig trygga med att behandlas på PK-enheten även om det finns en tendens till oro att vistas hemma. Det är framförallt yngre, högutbildade och de patienter som upplever att informationen inte varit tillräcklig som känner oro. Av patienterna skulle 58 (96.7 %) vilja behandlas på PK-enheten igen vid ny trombos. Resultatet visar på att patienterna är tillfredsställda med omvårdnaden och behandlingen på PK-enheten samt att kvaliteten är god.},
 author    = {Roos, Kerstin},
 keyword   = {patienter, upplevelse, information, oro, djup ventrombos, poliklinisk behandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av poliklinisk behandling vid djup ventrombos},
 year     = {2003},
}