Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aspekter inom sjuksköterskeyrket som skänker glädje och meningsfullhet

Philip-Sörensen, Sophie and Wennerstrand, Ulrika (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Studier visar att sjuksköterskeyrket innehåller många stressorer däribland brist på tid och resurser. Sjuksköterskor är missnöjda med organisationen och en förändring är nödvändig för att stärka sjuksköterskors yrkesroll. Syftet var att belysa vilka aspekter i sjuksköterskans arbete som upplevs som meningsfulla och som skänker glädje. En kvalitativ metod användes. Tio sjuksköterskor med varierande arbetslivserfarenhet och arbetsplatser intervjuades. Intervjumaterialet analyserades och sex teman framkom. Resultatet visade att sjuksköterskorna fann glädje i mötet med patienter och i att hjälpa. De fann även glädje i att kunna individanpassa vården genom det professionella förhållningssätt de utvecklat med åren. Arbetskollegor var av stor... (More)
Studier visar att sjuksköterskeyrket innehåller många stressorer däribland brist på tid och resurser. Sjuksköterskor är missnöjda med organisationen och en förändring är nödvändig för att stärka sjuksköterskors yrkesroll. Syftet var att belysa vilka aspekter i sjuksköterskans arbete som upplevs som meningsfulla och som skänker glädje. En kvalitativ metod användes. Tio sjuksköterskor med varierande arbetslivserfarenhet och arbetsplatser intervjuades. Intervjumaterialet analyserades och sex teman framkom. Resultatet visade att sjuksköterskorna fann glädje i mötet med patienter och i att hjälpa. De fann även glädje i att kunna individanpassa vården genom det professionella förhållningssätt de utvecklat med åren. Arbetskollegor var av stor betydelse. Vikten av att få respons och bekräftelse för sitt arbete uppmärksammades dessutom. Glädjen bestod också i utveckling och utmaning, både yrkesmässigt och personlighetsmässigt. Slutsatser av studien var att förmågan att kunna hjälpa andra är en källa till glädje och ger meningsfullhet. I sjuksköterskornas dagliga arbete använder de sig av sig själva som ett multifunktionellt redskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Philip-Sörensen, Sophie and Wennerstrand, Ulrika
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskors upplevelser.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskor, glädjeaspekter, meningsfullhet, omvårdnad, tillfredsställelse, arbetsmiljö
language
Swedish
id
2528244
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528244,
 abstract   = {Studier visar att sjuksköterskeyrket innehåller många stressorer däribland brist på tid och resurser. Sjuksköterskor är missnöjda med organisationen och en förändring är nödvändig för att stärka sjuksköterskors yrkesroll. Syftet var att belysa vilka aspekter i sjuksköterskans arbete som upplevs som meningsfulla och som skänker glädje. En kvalitativ metod användes. Tio sjuksköterskor med varierande arbetslivserfarenhet och arbetsplatser intervjuades. Intervjumaterialet analyserades och sex teman framkom. Resultatet visade att sjuksköterskorna fann glädje i mötet med patienter och i att hjälpa. De fann även glädje i att kunna individanpassa vården genom det professionella förhållningssätt de utvecklat med åren. Arbetskollegor var av stor betydelse. Vikten av att få respons och bekräftelse för sitt arbete uppmärksammades dessutom. Glädjen bestod också i utveckling och utmaning, både yrkesmässigt och personlighetsmässigt. Slutsatser av studien var att förmågan att kunna hjälpa andra är en källa till glädje och ger meningsfullhet. I sjuksköterskornas dagliga arbete använder de sig av sig själva som ett multifunktionellt redskap.},
 author    = {Philip-Sörensen, Sophie and Wennerstrand, Ulrika},
 keyword   = {sjuksköterskor, glädjeaspekter, meningsfullhet, omvårdnad, tillfredsställelse, arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aspekter inom sjuksköterskeyrket som skänker glädje och meningsfullhet},
 year     = {2003},
}