Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors inställning och attityd gentemot anhöriga till patienter inom psykiatrin

Hahn, Friederike and Hellström, Marco (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskors inställning till anhöriga kan påverka hur anhöriga involveras i vården. Anhöriga till psykiskt sjuka patienter kan ofta ha en önskan om ett utbyte av information med sjukvården och de kan även vara i behov av att få stöd. Syftet med studien var att undersöka sjusköterskors inställning och attityd gentemot anhöriga till patienter i psykiatrisk slutenvård. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv sjuksköterskor verksamma på fyra olika psykiatriska vårdavdelningar. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Det framkom att flertalet sjuksköterskor hade en positiv inställning till anhöriga och ansåg att de kunde vara en resurs i vården. Anhöriga kunde bidra med viktig information och vara ett stöd för... (More)
Sjuksköterskors inställning till anhöriga kan påverka hur anhöriga involveras i vården. Anhöriga till psykiskt sjuka patienter kan ofta ha en önskan om ett utbyte av information med sjukvården och de kan även vara i behov av att få stöd. Syftet med studien var att undersöka sjusköterskors inställning och attityd gentemot anhöriga till patienter i psykiatrisk slutenvård. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv sjuksköterskor verksamma på fyra olika psykiatriska vårdavdelningar. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Det framkom att flertalet sjuksköterskor hade en positiv inställning till anhöriga och ansåg att de kunde vara en resurs i vården. Anhöriga kunde bidra med viktig information och vara ett stöd för patienten. Anhöriginvolvering kunde vara värdefullt men var beroende av flera faktorer som avdelningsrutiner och patientens medgivande. Konfliktsituationer med anhöriga kunde uppstå när de hade en annan uppfattning om vården än personalen, när de inte förstod patientens problem eller själva befann sig i kris. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hahn, Friederike and Hellström, Marco
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, psykiatrisk vård, inställning, attityd, anhöriga, närstående, samarbete, medverkan.
language
Swedish
id
2528261
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528261,
 abstract   = {Sjuksköterskors inställning till anhöriga kan påverka hur anhöriga involveras i vården. Anhöriga till psykiskt sjuka patienter kan ofta ha en önskan om ett utbyte av information med sjukvården och de kan även vara i behov av att få stöd. Syftet med studien var att undersöka sjusköterskors inställning och attityd gentemot anhöriga till patienter i psykiatrisk slutenvård. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv sjuksköterskor verksamma på fyra olika psykiatriska vårdavdelningar. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Det framkom att flertalet sjuksköterskor hade en positiv inställning till anhöriga och ansåg att de kunde vara en resurs i vården. Anhöriga kunde bidra med viktig information och vara ett stöd för patienten. Anhöriginvolvering kunde vara värdefullt men var beroende av flera faktorer som avdelningsrutiner och patientens medgivande. Konfliktsituationer med anhöriga kunde uppstå när de hade en annan uppfattning om vården än personalen, när de inte förstod patientens problem eller själva befann sig i kris.},
 author    = {Hahn, Friederike and Hellström, Marco},
 keyword   = {sjuksköterska, psykiatrisk vård, inställning, attityd, anhöriga, närstående, samarbete, medverkan.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors inställning och attityd gentemot anhöriga till patienter inom psykiatrin},
 year     = {2003},
}