Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anestesisjuksköterskans perspektiv på betydelsen av patientens hälsodeklaration inför dagkirurgi

Nordbeck, Lisbeth (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Allt fler patienter blir opererade inom dagkirurgin. Det är av vikt att patienten är preoperativt utredd för att kunna ge en säker vård och för att minimera komplikationer. Syftet med föreliggande studie var att belysa anestesisjuksköterskans perspektiv på betydelsen av patientens hälsodeklaration inför dagkirurgi. Metoden var kvalitativ ansats med fenomenologiskt inspirerad analys. Intervjuer genomfördes med tio anestesisjuksköterskor anställda på en anestesiklinik. Resultatet visade att hälsodeklarationen hade underlättat för anestesisjuksköterskan i sitt möte med patienten eftersom den gav ett överskådligt intryck av patientens hälsotillstånd. Andra faktorer av betydelse var att hälsodeklarationen utgick ifrån patientens perspektiv och... (More)
Allt fler patienter blir opererade inom dagkirurgin. Det är av vikt att patienten är preoperativt utredd för att kunna ge en säker vård och för att minimera komplikationer. Syftet med föreliggande studie var att belysa anestesisjuksköterskans perspektiv på betydelsen av patientens hälsodeklaration inför dagkirurgi. Metoden var kvalitativ ansats med fenomenologiskt inspirerad analys. Intervjuer genomfördes med tio anestesisjuksköterskor anställda på en anestesiklinik. Resultatet visade att hälsodeklarationen hade underlättat för anestesisjuksköterskan i sitt möte med patienten eftersom den gav ett överskådligt intryck av patientens hälsotillstånd. Andra faktorer av betydelse var att hälsodeklarationen utgick ifrån patientens perspektiv och att den oftast var noggrant ifylld. Anestesisjuksköterskan behövde inte upprepa frågor som patienten hade svarat på skriftligt, utan kunde ställa kompletterande frågor vid behov. Patienterna upplevdes bättre preoperativt utredda efter hälsodeklarationens införande och färre omstruktureringar i operationsprogrammet behövde göras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordbeck, Lisbeth
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anestesisjuksköterska, dagkirurgi, hälsodeklaration, kvalitativ, preoperativ bedömning
language
Swedish
id
2528274
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528274,
 abstract   = {Allt fler patienter blir opererade inom dagkirurgin. Det är av vikt att patienten är preoperativt utredd för att kunna ge en säker vård och för att minimera komplikationer. Syftet med föreliggande studie var att belysa anestesisjuksköterskans perspektiv på betydelsen av patientens hälsodeklaration inför dagkirurgi. Metoden var kvalitativ ansats med fenomenologiskt inspirerad analys. Intervjuer genomfördes med tio anestesisjuksköterskor anställda på en anestesiklinik. Resultatet visade att hälsodeklarationen hade underlättat för anestesisjuksköterskan i sitt möte med patienten eftersom den gav ett överskådligt intryck av patientens hälsotillstånd. Andra faktorer av betydelse var att hälsodeklarationen utgick ifrån patientens perspektiv och att den oftast var noggrant ifylld. Anestesisjuksköterskan behövde inte upprepa frågor som patienten hade svarat på skriftligt, utan kunde ställa kompletterande frågor vid behov. Patienterna upplevdes bättre preoperativt utredda efter hälsodeklarationens införande och färre omstruktureringar i operationsprogrammet behövde göras.},
 author    = {Nordbeck, Lisbeth},
 keyword   = {anestesisjuksköterska, dagkirurgi, hälsodeklaration, kvalitativ, preoperativ bedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskans perspektiv på betydelsen av patientens hälsodeklaration inför dagkirurgi},
 year     = {2003},
}