Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hopp hos kvinnor med bröstcancer

Knuters, Catrine (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Denna litteraturstudie syftade till att belysa hur olika grad av hopp kan ha betydelse för sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande hos kvinnor med bröstcancer. För att söka, granska och analysera litteraturen användes Goodmans metod. Tio vetenskapliga studiers resultat visade att kvinnor med bröstcancer på olika sätt påverkades av hopp. I analysen framkom att hopp återfanns som en faktor i ett förlopp som innebar att finna mening i sjukdomssituationen, samt som en komponent i kvinnornas olika copingstrategier för att bekämpa sjukdomen. Hoppets betydelse kunde relateras till främst tre olika strategier: att uppnå självkontroll, att söka socialt stöd och att söka andliga upplevelser. Skillnader i kvinnornas upplevelse av hopp... (More)
Denna litteraturstudie syftade till att belysa hur olika grad av hopp kan ha betydelse för sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande hos kvinnor med bröstcancer. För att söka, granska och analysera litteraturen användes Goodmans metod. Tio vetenskapliga studiers resultat visade att kvinnor med bröstcancer på olika sätt påverkades av hopp. I analysen framkom att hopp återfanns som en faktor i ett förlopp som innebar att finna mening i sjukdomssituationen, samt som en komponent i kvinnornas olika copingstrategier för att bekämpa sjukdomen. Hoppets betydelse kunde relateras till främst tre olika strategier: att uppnå självkontroll, att söka socialt stöd och att söka andliga upplevelser. Skillnader i kvinnornas upplevelse av hopp var avgörande för vilken strategi som lämpade sig bäst för dem. För kvinnor med hög grad av hopp var socialt stöd positivt för sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande. Däremot visade sig socialt stöd inte innebära några förbättringar för kvinnor med låg grad av hopp. För dessa kvinnor var istället andliga upplevelser positivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knuters, Catrine
supervisor
organization
alternative title
Sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bröstcancer, coping, hopp, sjukdomsförlopp, sjukdomsupplevelse, tillfrisknande
language
Swedish
id
2528278
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528278,
 abstract   = {Denna litteraturstudie syftade till att belysa hur olika grad av hopp kan ha betydelse för sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande hos kvinnor med bröstcancer. För att söka, granska och analysera litteraturen användes Goodmans metod. Tio vetenskapliga studiers resultat visade att kvinnor med bröstcancer på olika sätt påverkades av hopp. I analysen framkom att hopp återfanns som en faktor i ett förlopp som innebar att finna mening i sjukdomssituationen, samt som en komponent i kvinnornas olika copingstrategier för att bekämpa sjukdomen. Hoppets betydelse kunde relateras till främst tre olika strategier: att uppnå självkontroll, att söka socialt stöd och att söka andliga upplevelser. Skillnader i kvinnornas upplevelse av hopp var avgörande för vilken strategi som lämpade sig bäst för dem. För kvinnor med hög grad av hopp var socialt stöd positivt för sjukdomsupplevelse, sjukdomsförlopp och tillfrisknande. Däremot visade sig socialt stöd inte innebära några förbättringar för kvinnor med låg grad av hopp. För dessa kvinnor var istället andliga upplevelser positivt.},
 author    = {Knuters, Catrine},
 keyword   = {Bröstcancer, coping, hopp, sjukdomsförlopp, sjukdomsupplevelse, tillfrisknande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hopp hos kvinnor med bröstcancer},
 year     = {2003},
}