Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelser kring utredningsrutiner inom ortopedisk onkologi

Skäremo, Maria (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur patienter på ortopedisk onkologimottagning upplever förekommande rutiner i samband med utredning av vad som slutligen visar sig vara en godartad mjukdelstumör. Studien är retrospektiv där data insamlades via telefonintervjuer med hjälp av öppna frågor. Av 36 tillfrågade patienter visade sig 26 vara intresserade av att ingå i studien. Av dessa ansåg 16 patienter att remitteringsförfarandet fungerade bra. Informationen hade varit klar och patienten hade remitterats direkt till specialistmottagning i Lund, vilket upplevdes som positivt. För de övriga patienterna var svaren från de remitterande läkarna otydliga och tiden fram till diagnos blev lång. Dessa patienter upplevde stor oro under tiden. På... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur patienter på ortopedisk onkologimottagning upplever förekommande rutiner i samband med utredning av vad som slutligen visar sig vara en godartad mjukdelstumör. Studien är retrospektiv där data insamlades via telefonintervjuer med hjälp av öppna frågor. Av 36 tillfrågade patienter visade sig 26 vara intresserade av att ingå i studien. Av dessa ansåg 16 patienter att remitteringsförfarandet fungerade bra. Informationen hade varit klar och patienten hade remitterats direkt till specialistmottagning i Lund, vilket upplevdes som positivt. För de övriga patienterna var svaren från de remitterande läkarna otydliga och tiden fram till diagnos blev lång. Dessa patienter upplevde stor oro under tiden. På specialistmottagningen upplevde patienterna informationen, bemötandet och det snabba beskedet som mycket positivt. Studien visar att tiden från första söktillfället tills diagnos är ställd bör präglas av tydlig information och snabbt förfarande för att kunna ge en säker vård och en trygg patient. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skäremo, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
benign mjukdelstumör, bemötande, information, ortopedisk onkologi, upplevelse
language
Swedish
id
2528282
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528282,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur patienter på ortopedisk onkologimottagning upplever förekommande rutiner i samband med utredning av vad som slutligen visar sig vara en godartad mjukdelstumör. Studien är retrospektiv där data insamlades via telefonintervjuer med hjälp av öppna frågor. Av 36 tillfrågade patienter visade sig 26 vara intresserade av att ingå i studien. Av dessa ansåg 16 patienter att remitteringsförfarandet fungerade bra. Informationen hade varit klar och patienten hade remitterats direkt till specialistmottagning i Lund, vilket upplevdes som positivt. För de övriga patienterna var svaren från de remitterande läkarna otydliga och tiden fram till diagnos blev lång. Dessa patienter upplevde stor oro under tiden. På specialistmottagningen upplevde patienterna informationen, bemötandet och det snabba beskedet som mycket positivt. Studien visar att tiden från första söktillfället tills diagnos är ställd bör präglas av tydlig information och snabbt förfarande för att kunna ge en säker vård och en trygg patient.},
 author    = {Skäremo, Maria},
 keyword   = {benign mjukdelstumör, bemötande, information, ortopedisk onkologi, upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelser kring utredningsrutiner inom ortopedisk onkologi},
 year     = {2003},
}