Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tänkbara orsaker till skillnaden i mäns och kvinnors fysiska smärttolerans

Quarfood-Lindkvist, Lena (2003)
Department of Health Sciences
Abstract
Fysisk smärta är ett stort problem i sjukvården. För att vårdpersonal ska kunna behandla underliggande sjukdomar är det av yttersta vikt att smärtbehandlingen är adekvat. Empiriskt gjorda studier visar, att kvinnor är mer känsliga för smärtsam stimuli än vad män är. Syftet med denna studie är att belysa orsaker till skillnaden i mäns och kvinnors fysiska smärttolerans. Metoden är en litteraturstudie. Sökningen skedde i databasen PubMed. Termerna som användes var kombinationen av pain tresholds och sex characteristics. Inklusionskriterier var undersökningar som belyser skillnad i smärttoleransen. Smärtan skulle vara provocerad på mekanisk väg eller vara uppkommen av kroniska tillstånd. Artiklarna begränsades till västerländska studier av... (More)
Fysisk smärta är ett stort problem i sjukvården. För att vårdpersonal ska kunna behandla underliggande sjukdomar är det av yttersta vikt att smärtbehandlingen är adekvat. Empiriskt gjorda studier visar, att kvinnor är mer känsliga för smärtsam stimuli än vad män är. Syftet med denna studie är att belysa orsaker till skillnaden i mäns och kvinnors fysiska smärttolerans. Metoden är en litteraturstudie. Sökningen skedde i databasen PubMed. Termerna som användes var kombinationen av pain tresholds och sex characteristics. Inklusionskriterier var undersökningar som belyser skillnad i smärttoleransen. Smärtan skulle vara provocerad på mekanisk väg eller vara uppkommen av kroniska tillstånd. Artiklarna begränsades till västerländska studier av vuxna kvinnor och män >18 år. Resultat som framkom var könshormoners inverkan på smärta hos kvinnor. Författarna antar att progesteron och östrogen förhöjer känsligheten för smärta hos kvinnor. Kardiovaskulära könsskillnader visade ett annat resultat. Forskarna har en teori om att blodtrycksförhöjning hos män minskar smärta men hos kvinnor ger denna förhöjning ingen lättnad. När det gäller neurologisk involvering kan en förklaring vara, att män har mer robusta c-fibrer och att det kan föreligga en skillnad i mottagligheten hos centrala nocireceptorer. En annan hypotes är att inlärda könsroller manifesterar könspecifika uppförande när individen känner smärta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Quarfood-Lindkvist, Lena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
könsskillnader, orsaker, smärttolerans
language
Swedish
id
2528286
date added to LUP
2012-05-04 14:25:32
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528286,
 abstract   = {Fysisk smärta är ett stort problem i sjukvården. För att vårdpersonal ska kunna behandla underliggande sjukdomar är det av yttersta vikt att smärtbehandlingen är adekvat. Empiriskt gjorda studier visar, att kvinnor är mer känsliga för smärtsam stimuli än vad män är. Syftet med denna studie är att belysa orsaker till skillnaden i mäns och kvinnors fysiska smärttolerans. Metoden är en litteraturstudie. Sökningen skedde i databasen PubMed. Termerna som användes var kombinationen av pain tresholds och sex characteristics. Inklusionskriterier var undersökningar som belyser skillnad i smärttoleransen. Smärtan skulle vara provocerad på mekanisk väg eller vara uppkommen av kroniska tillstånd. Artiklarna begränsades till västerländska studier av vuxna kvinnor och män >18 år. Resultat som framkom var könshormoners inverkan på smärta hos kvinnor. Författarna antar att progesteron och östrogen förhöjer känsligheten för smärta hos kvinnor. Kardiovaskulära könsskillnader visade ett annat resultat. Forskarna har en teori om att blodtrycksförhöjning hos män minskar smärta men hos kvinnor ger denna förhöjning ingen lättnad. När det gäller neurologisk involvering kan en förklaring vara, att män har mer robusta c-fibrer och att det kan föreligga en skillnad i mottagligheten hos centrala nocireceptorer. En annan hypotes är att inlärda könsroller manifesterar könspecifika uppförande när individen känner smärta.},
 author    = {Quarfood-Lindkvist, Lena},
 keyword   = {könsskillnader, orsaker, smärttolerans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tänkbara orsaker till skillnaden i mäns och kvinnors fysiska smärttolerans},
 year     = {2003},
}