Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Posttraumatiskt stressyndrom - riskfaktorer och omhändertagande

Eriksson, Johanna (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med litteraturstudien var att belysa utlösande faktorer för Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)samt ett korrekt bemötande och omhändertagande. PTSD utlöses av trauman där individen upplevt livshot mot sin eller annan individs fysiska integritet, men även besked om närståendes död. Litteraturstudien utfördes med hjälp av systematisk litteratursökning. Nio artiklar valdes ut och analyserades. Resultatet visade att särskilda riskfaktorer finns för att insjukna i PTSD, såsom låg utbildning, att vara ensamstående eller frånskild. Särskilda riskrelaterade trauman är då individen upplevt livshot mot sig själv eller andra, bevittnat död eller svår skada. PTSD har visat sig ha ett samband. Tillståndet är även vanligt bland katastrofarbetare... (More)
Syftet med litteraturstudien var att belysa utlösande faktorer för Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)samt ett korrekt bemötande och omhändertagande. PTSD utlöses av trauman där individen upplevt livshot mot sin eller annan individs fysiska integritet, men även besked om närståendes död. Litteraturstudien utfördes med hjälp av systematisk litteratursökning. Nio artiklar valdes ut och analyserades. Resultatet visade att särskilda riskfaktorer finns för att insjukna i PTSD, såsom låg utbildning, att vara ensamstående eller frånskild. Särskilda riskrelaterade trauman är då individen upplevt livshot mot sig själv eller andra, bevittnat död eller svår skada. PTSD har visat sig ha ett samband. Tillståndet är även vanligt bland katastrofarbetare och personal som i sitt arbete kommer i kontakt med identifiering av avlidna. För att undvika ett insjuknande av PTSD krävs att symtomen upptäcks i tid och att förebygande åtgärder sätts in. Nyckelorden i sjuksköterskans omvårdnadsarbete syftar till närhet, snabbhet, förväntan och enkelhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Johanna
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
PTSD, riskfaktor, omvårdnadsåtgärd
language
Swedish
id
2528326
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528326,
 abstract   = {Syftet med litteraturstudien var att belysa utlösande faktorer för Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)samt ett korrekt bemötande och omhändertagande. PTSD utlöses av trauman där individen upplevt livshot mot sin eller annan individs fysiska integritet, men även besked om närståendes död. Litteraturstudien utfördes med hjälp av systematisk litteratursökning. Nio artiklar valdes ut och analyserades. Resultatet visade att särskilda riskfaktorer finns för att insjukna i PTSD, såsom låg utbildning, att vara ensamstående eller frånskild. Särskilda riskrelaterade trauman är då individen upplevt livshot mot sig själv eller andra, bevittnat död eller svår skada. PTSD har visat sig ha ett samband. Tillståndet är även vanligt bland katastrofarbetare och personal som i sitt arbete kommer i kontakt med identifiering av avlidna. För att undvika ett insjuknande av PTSD krävs att symtomen upptäcks i tid och att förebygande åtgärder sätts in. Nyckelorden i sjuksköterskans omvårdnadsarbete syftar till närhet, snabbhet, förväntan och enkelhet.},
 author    = {Eriksson, Johanna},
 keyword   = {PTSD, riskfaktor, omvårdnadsåtgärd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Posttraumatiskt stressyndrom - riskfaktorer och omhändertagande},
 year     = {2004},
}