Advanced

Aktiv dödshjälp

Lindgren, Malin and Malkki, Tuula (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Enligt svensk lag är aktiv dödshjälp en förbjuden handling. I Holland däremot, är aktiv dödshjälp en legal medicinsk åtgärd sedan april 2002, om vissa krav är uppfyllda. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga sjuksköterskestuderandes inställning till aktiv dödshjälp. Populationen utgjordes av en kurs studerande som nyligen påbörjat sin sista termin inom utbildning till sjuksköterska i Skåne. En strukturerad enkät delades ut med frågor rörande bland annat de studerandes inställning till aktiv dödshjälp, genus, vårderfarenhet, tro, ålder, och inställning till att mottaga aktiv dödshjälp. Resultatet visade på en trend som pekade åt att respondenternas tro utgjorde en faktor som påverkade deras inställning till aktiv dödshjälp. En... (More)
Enligt svensk lag är aktiv dödshjälp en förbjuden handling. I Holland däremot, är aktiv dödshjälp en legal medicinsk åtgärd sedan april 2002, om vissa krav är uppfyllda. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga sjuksköterskestuderandes inställning till aktiv dödshjälp. Populationen utgjordes av en kurs studerande som nyligen påbörjat sin sista termin inom utbildning till sjuksköterska i Skåne. En strukturerad enkät delades ut med frågor rörande bland annat de studerandes inställning till aktiv dödshjälp, genus, vårderfarenhet, tro, ålder, och inställning till att mottaga aktiv dödshjälp. Resultatet visade på en trend som pekade åt att respondenternas tro utgjorde en faktor som påverkade deras inställning till aktiv dödshjälp. En signifikant skillnad i inställning till aktiv dödshjälp mellan antalet respondenter som kan tänka sig att själva mottaga aktiv dödshjälp om de var obotligt sjuka och de som inte kan tänka sig att själv mottaga aktiv dödshjälp om de vore obotligt sjuka kunde också iakttas. Beträffande de övriga variabler; genus, vårderfarenhet och ålder kunde inga signifikanta skillnader i ställningstagande till aktiv dödshjälp iakttas. Många respondenter hade ingen uppfattning om hur de ställer sig i frågor som har med aktiv dödshjälp att göra. En majoritet av respondenterna ansåg att utbildningen inte hade givit dem tillräcklig kunskap i ämnet aktiv dödshjälp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Malin and Malkki, Tuula
supervisor
organization
alternative title
Sjuksköterskestuderandes inställning.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktiv dödshjälp, inställning, sjuksköterskestuderande
language
Swedish
id
2528348
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528348,
 abstract   = {Enligt svensk lag är aktiv dödshjälp en förbjuden handling. I Holland däremot, är aktiv dödshjälp en legal medicinsk åtgärd sedan april 2002, om vissa krav är uppfyllda. Syftet med föreliggande studie var att kartlägga sjuksköterskestuderandes inställning till aktiv dödshjälp. Populationen utgjordes av en kurs studerande som nyligen påbörjat sin sista termin inom utbildning till sjuksköterska i Skåne. En strukturerad enkät delades ut med frågor rörande bland annat de studerandes inställning till aktiv dödshjälp, genus, vårderfarenhet, tro, ålder, och inställning till att mottaga aktiv dödshjälp. Resultatet visade på en trend som pekade åt att respondenternas tro utgjorde en faktor som påverkade deras inställning till aktiv dödshjälp. En signifikant skillnad i inställning till aktiv dödshjälp mellan antalet respondenter som kan tänka sig att själva mottaga aktiv dödshjälp om de var obotligt sjuka och de som inte kan tänka sig att själv mottaga aktiv dödshjälp om de vore obotligt sjuka kunde också iakttas. Beträffande de övriga variabler; genus, vårderfarenhet och ålder kunde inga signifikanta skillnader i ställningstagande till aktiv dödshjälp iakttas. Många respondenter hade ingen uppfattning om hur de ställer sig i frågor som har med aktiv dödshjälp att göra. En majoritet av respondenterna ansåg att utbildningen inte hade givit dem tillräcklig kunskap i ämnet aktiv dödshjälp.},
 author    = {Lindgren, Malin and Malkki, Tuula},
 keyword   = {aktiv dödshjälp, inställning, sjuksköterskestuderande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiv dödshjälp},
 year     = {2004},
}