Advanced

Effekten av debriefing för akutsjukvårdpersonal efter kritiska händelser.

Kornhall, Anna and Magården, Jennie (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Akutsjukvårdspersonal anses vara en högriskgrupp för utvecklandet av Post traumatiska stress syndrom efter en kritisk händelse. Syftet med litteraturstudien var att belysa påverkan av stress hos akutsjukvårdspersonal vid kritiska händelser och effekten av debriefing som bearbetningsmetod. En systematisk analys av åtta vetenkapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att akutsjukvårdspersonal som upplevt en kritisk händelse, speciellt då barn varit offer, kan drabbas av symtom på Post traumatiska stress syndrom och att debriefing som bearbetningsmetod kan bidra till att personalen bibehåller hälsan. Många gånger kan akutsjukvårdspersonal, precis som offren, uppleva en splittrad grundtrygghet och förändring i världsbilden. För personal... (More)
Akutsjukvårdspersonal anses vara en högriskgrupp för utvecklandet av Post traumatiska stress syndrom efter en kritisk händelse. Syftet med litteraturstudien var att belysa påverkan av stress hos akutsjukvårdspersonal vid kritiska händelser och effekten av debriefing som bearbetningsmetod. En systematisk analys av åtta vetenkapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att akutsjukvårdspersonal som upplevt en kritisk händelse, speciellt då barn varit offer, kan drabbas av symtom på Post traumatiska stress syndrom och att debriefing som bearbetningsmetod kan bidra till att personalen bibehåller hälsan. Många gånger kan akutsjukvårdspersonal, precis som offren, uppleva en splittrad grundtrygghet och förändring i världsbilden. För personal inom akutsjukvård är det viktigt att veta vad det är för situation de kommer att möta innan de exponeras för de många gånger extremt starka känslointryck som en räddningsinsats kan medföra. När en person måste möta sådana kritiska händelser är bearbetningen av det upplevda väldigt viktigt. Debriefingmetoden accepteras inte utan kritisk prövning och vetenskaplig forskning, vilket i och för sig kan leda till bättre kunskap och på så vis bättre praktisk användning. En förståelse för metoden debriefing måste skapas, tydligt är att det ännu är ett relativt outforskat område som måste ges acceptans, precis som andra oprövade metoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kornhall, Anna and Magården, Jennie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akutsjukvård, debriefing, kritiska händelser, post traumatiska stress syndrom, sjuksköterska
language
Swedish
id
2528353
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528353,
 abstract   = {Akutsjukvårdspersonal anses vara en högriskgrupp för utvecklandet av Post traumatiska stress syndrom efter en kritisk händelse. Syftet med litteraturstudien var att belysa påverkan av stress hos akutsjukvårdspersonal vid kritiska händelser och effekten av debriefing som bearbetningsmetod. En systematisk analys av åtta vetenkapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att akutsjukvårdspersonal som upplevt en kritisk händelse, speciellt då barn varit offer, kan drabbas av symtom på Post traumatiska stress syndrom och att debriefing som bearbetningsmetod kan bidra till att personalen bibehåller hälsan. Många gånger kan akutsjukvårdspersonal, precis som offren, uppleva en splittrad grundtrygghet och förändring i världsbilden. För personal inom akutsjukvård är det viktigt att veta vad det är för situation de kommer att möta innan de exponeras för de många gånger extremt starka känslointryck som en räddningsinsats kan medföra. När en person måste möta sådana kritiska händelser är bearbetningen av det upplevda väldigt viktigt. Debriefingmetoden accepteras inte utan kritisk prövning och vetenskaplig forskning, vilket i och för sig kan leda till bättre kunskap och på så vis bättre praktisk användning. En förståelse för metoden debriefing måste skapas, tydligt är att det ännu är ett relativt outforskat område som måste ges acceptans, precis som andra oprövade metoder.},
 author    = {Kornhall, Anna and Magården, Jennie},
 keyword   = {akutsjukvård, debriefing, kritiska händelser, post traumatiska stress syndrom, sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekten av debriefing för akutsjukvårdpersonal efter kritiska händelser.},
 year     = {2004},
}