Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans kommunikation i samband med postoperativ smärtbedömning hos barn

Hadzic, Indira and Håkansson, Stefan (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Smärtbedömning är en komplicerad process som kan försvåras av flera faktorer. Brister i kommunikationsförmågan hos vårdpersonal, värderingar, attityder och övertygelser om smärta hos såväl personal samt patienter och närstående förekommer. Kommunikation och smärtbedömning är svåra ämnen som innefattar lyhördhet, kunskap, erfarenhet, förväntningar och deltagande. Syftet med föreliggande studie var att belysa kommunikationens betydelse för sjuksköterskans bedömning av barns post-operativa smärta. Metoden var analys av nio vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativa studier, publicerade mellan 1996 och 2004. Resultatet visade att sjuksköterskans kommunikation med barn och föräldrar kan betraktas som bristfällig eller god beroende på... (More)
Smärtbedömning är en komplicerad process som kan försvåras av flera faktorer. Brister i kommunikationsförmågan hos vårdpersonal, värderingar, attityder och övertygelser om smärta hos såväl personal samt patienter och närstående förekommer. Kommunikation och smärtbedömning är svåra ämnen som innefattar lyhördhet, kunskap, erfarenhet, förväntningar och deltagande. Syftet med föreliggande studie var att belysa kommunikationens betydelse för sjuksköterskans bedömning av barns post-operativa smärta. Metoden var analys av nio vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativa studier, publicerade mellan 1996 och 2004. Resultatet visade att sjuksköterskans kommunikation med barn och föräldrar kan betraktas som bristfällig eller god beroende på sjuksköterskans, barnets eller förälderns perspektiv. Sjuksköterskans kunskap, förväntning och attityd kunde styra smärtbedömningen hos barnet. Föräldrarna önskade delta om mer kunskap och information tillhandahölls av sjuksköterskan. Barn hade förmåga till egenvård och de använde sig av olika ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder. Lyhördheten brast hos sjuksköterskorna i kommunikationen med föräldrarna/barnet. Dessutom förelåg ett behov av bättre uppföljning avseende smärtlindringsinsatser för barnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadzic, Indira and Håkansson, Stefan
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kommunikation, smärtbedömning, barn, postoperativ smärta, föräldrar, sjuksköterska
language
Swedish
id
2528382
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528382,
 abstract   = {{Smärtbedömning är en komplicerad process som kan försvåras av flera faktorer. Brister i kommunikationsförmågan hos vårdpersonal, värderingar, attityder och övertygelser om smärta hos såväl personal samt patienter och närstående förekommer. Kommunikation och smärtbedömning är svåra ämnen som innefattar lyhördhet, kunskap, erfarenhet, förväntningar och deltagande. Syftet med föreliggande studie var att belysa kommunikationens betydelse för sjuksköterskans bedömning av barns post-operativa smärta. Metoden var analys av nio vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativa studier, publicerade mellan 1996 och 2004. Resultatet visade att sjuksköterskans kommunikation med barn och föräldrar kan betraktas som bristfällig eller god beroende på sjuksköterskans, barnets eller förälderns perspektiv. Sjuksköterskans kunskap, förväntning och attityd kunde styra smärtbedömningen hos barnet. Föräldrarna önskade delta om mer kunskap och information tillhandahölls av sjuksköterskan. Barn hade förmåga till egenvård och de använde sig av olika ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder. Lyhördheten brast hos sjuksköterskorna i kommunikationen med föräldrarna/barnet. Dessutom förelåg ett behov av bättre uppföljning avseende smärtlindringsinsatser för barnet.}},
 author    = {{Hadzic, Indira and Håkansson, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskans kommunikation i samband med postoperativ smärtbedömning hos barn}},
 year     = {{2004}},
}