Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att leva med lungcancer

Andersson, Jenny (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Lungcancer är världens vanligaste cancerform och i Sverige den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Patienter med lungcancer har dålig prognos och multipla symtom under loppet av sjukdomen, vilket ställer stora krav på sjuksköterskans interventioner. Syftet med denna litteraturstudie var att studera fysiologiska och psykosociala aspekter hos patienter som lever med lungcancer. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Kvaliteten på artiklarna bedömdes efter ett kvantitativt respektive kvalitativt bedömningsformulär baserat på Goodmans anvisningar. Efter analys av artiklarna grupperades innehållet i två olika huvudrubriker: fysiologiska och psykosociala aspekter. Resultatet visade att... (More)
Lungcancer är världens vanligaste cancerform och i Sverige den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Patienter med lungcancer har dålig prognos och multipla symtom under loppet av sjukdomen, vilket ställer stora krav på sjuksköterskans interventioner. Syftet med denna litteraturstudie var att studera fysiologiska och psykosociala aspekter hos patienter som lever med lungcancer. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Kvaliteten på artiklarna bedömdes efter ett kvantitativt respektive kvalitativt bedömningsformulär baserat på Goodmans anvisningar. Efter analys av artiklarna grupperades innehållet i två olika huvudrubriker: fysiologiska och psykosociala aspekter. Resultatet visade att trötthet upplevdes som det mest besvärande fysiska symtomet. Detta följdes av andfåddhet och energiminskning. Patienter med dålig fysisk förmåga och med mycket besvärande symtom hade också låg livskvalitet. Oroliga patienter hade också låg livskvalitet, visade negativ attityd och upplevde oförmåga att kunna påverka sin situation. Den praktiska hjälpen och stödet från vänner och närstående var betydelsefullt för dessa patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete strävar efter att hjälpa de lungcancerpatienter hon vårdar till så god livskvalitet som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jenny
supervisor
organization
alternative title
Fysiologiska och psykosociala aspekter.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lungcancer, fysiologiska aspekter, psykosociala aspekter, livskvalitet
language
Swedish
id
2528402
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528402,
 abstract   = {{Lungcancer är världens vanligaste cancerform och i Sverige den näst vanligaste cancerformen bland män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Patienter med lungcancer har dålig prognos och multipla symtom under loppet av sjukdomen, vilket ställer stora krav på sjuksköterskans interventioner. Syftet med denna litteraturstudie var att studera fysiologiska och psykosociala aspekter hos patienter som lever med lungcancer. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Kvaliteten på artiklarna bedömdes efter ett kvantitativt respektive kvalitativt bedömningsformulär baserat på Goodmans anvisningar. Efter analys av artiklarna grupperades innehållet i två olika huvudrubriker: fysiologiska och psykosociala aspekter. Resultatet visade att trötthet upplevdes som det mest besvärande fysiska symtomet. Detta följdes av andfåddhet och energiminskning. Patienter med dålig fysisk förmåga och med mycket besvärande symtom hade också låg livskvalitet. Oroliga patienter hade också låg livskvalitet, visade negativ attityd och upplevde oförmåga att kunna påverka sin situation. Den praktiska hjälpen och stödet från vänner och närstående var betydelsefullt för dessa patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete strävar efter att hjälpa de lungcancerpatienter hon vårdar till så god livskvalitet som möjligt.}},
 author    = {{Andersson, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att leva med lungcancer}},
 year     = {{2004}},
}