Advanced

Att leva med långvarig smärta

Kristensson, Karin and Ydhage, Sandra (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och varje enskild människa uppfattar smärta och livskvalitet olika. Då smärta kan vara svår att beskriva för omgivningen drabbas ofta individen av känslor som utanförskap, hjälplöshet och oduglighet. Detta i sin tur leder till många problem för dem som lever med långvarig smärta, då det påverkar det dagliga livet och därmed också livskvaliteten. Långvarig smärta skapar även stora problem för samhället med kostnader vid sjukskrivning, men även för sjukvården då patienten återkommer upprepade gånger för att få en medicinsk diagnos.Syfte: Målsättningen med denna litteraturstudie var att studera hur långvarig smärta påverkar det dagliga livet samt vilka åtgärder/metoder för egenvård som används av... (More)
Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och varje enskild människa uppfattar smärta och livskvalitet olika. Då smärta kan vara svår att beskriva för omgivningen drabbas ofta individen av känslor som utanförskap, hjälplöshet och oduglighet. Detta i sin tur leder till många problem för dem som lever med långvarig smärta, då det påverkar det dagliga livet och därmed också livskvaliteten. Långvarig smärta skapar även stora problem för samhället med kostnader vid sjukskrivning, men även för sjukvården då patienten återkommer upprepade gånger för att få en medicinsk diagnos.Syfte: Målsättningen med denna litteraturstudie var att studera hur långvarig smärta påverkar det dagliga livet samt vilka åtgärder/metoder för egenvård som används av personer med långvarig smärta. Metod: Genom sökning via databaser valdes åtta relevanta vetenskapliga artiklar ut. Dessa granskades och resultaten jämfördes med varandra i en integrerad analys.Resultat: I studien framkom att möjlighet finns för individen att påverka sin situation med hjälp av olika copingstrategier som fokuserar på egna resurser och potential, även om detta kan ta lång tid. Ett annat resultat som framkom var att utbildning och kunskap hos individen ökade förutsättningarna för ett lyckat resultat med minskad smärta och ökad livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristensson, Karin and Ydhage, Sandra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
långvarig smärta, livskvalitet, egenvård, coping
language
Swedish
id
2528406
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528406,
 abstract   = {Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och varje enskild människa uppfattar smärta och livskvalitet olika. Då smärta kan vara svår att beskriva för omgivningen drabbas ofta individen av känslor som utanförskap, hjälplöshet och oduglighet. Detta i sin tur leder till många problem för dem som lever med långvarig smärta, då det påverkar det dagliga livet och därmed också livskvaliteten. Långvarig smärta skapar även stora problem för samhället med kostnader vid sjukskrivning, men även för sjukvården då patienten återkommer upprepade gånger för att få en medicinsk diagnos.Syfte: Målsättningen med denna litteraturstudie var att studera hur långvarig smärta påverkar det dagliga livet samt vilka åtgärder/metoder för egenvård som används av personer med långvarig smärta. Metod: Genom sökning via databaser valdes åtta relevanta vetenskapliga artiklar ut. Dessa granskades och resultaten jämfördes med varandra i en integrerad analys.Resultat: I studien framkom att möjlighet finns för individen att påverka sin situation med hjälp av olika copingstrategier som fokuserar på egna resurser och potential, även om detta kan ta lång tid. Ett annat resultat som framkom var att utbildning och kunskap hos individen ökade förutsättningarna för ett lyckat resultat med minskad smärta och ökad livskvalitet.},
 author    = {Kristensson, Karin and Ydhage, Sandra},
 keyword   = {långvarig smärta, livskvalitet, egenvård, coping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att leva med långvarig smärta},
 year     = {2004},
}