Advanced

Sjuksköterskors kunskap om nutrition i samband med kronisk hjärtsvikt

Dahlqvist, Helena and Nilsson, Susanne (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Kronisk hjärtsvikt är ett stort hälsoproblem som bara ökar. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt har också gastrointestinala symtom som kan påverka deras matlust t.ex. illamående, aptitlöshet, tidig mättnad och ascites. Risken för undernäring ökar vid vissa medicinska diagnoser bl.a. hjärtsvikt. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskap om nutrition i samband med kronisk hjärtsvikt. Metoden var en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med tio sjuksköterskor på en akutavdelning och en kardiologavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. En intervjuguide med semistruktuerade frågor användes. Resultatet visade att respondenterna var medvetna om att nutritionen är viktig men de ansåg sig ha otillräckliga... (More)
Kronisk hjärtsvikt är ett stort hälsoproblem som bara ökar. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt har också gastrointestinala symtom som kan påverka deras matlust t.ex. illamående, aptitlöshet, tidig mättnad och ascites. Risken för undernäring ökar vid vissa medicinska diagnoser bl.a. hjärtsvikt. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskap om nutrition i samband med kronisk hjärtsvikt. Metoden var en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med tio sjuksköterskor på en akutavdelning och en kardiologavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. En intervjuguide med semistruktuerade frågor användes. Resultatet visade att respondenterna var medvetna om att nutritionen är viktig men de ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om dess betydelse vid kronisk hjärtsvikt. Angående den specifika omvårdnaden så framkom brist avseende dokumentationen av patientens födointag även om patienten hade kraftiga gastrointestinala symtom. Respondenterna ansåg att de hade stora möjligheter till utbildning och informationssökning men att de inte hade sökt kunskap om nutritionens betydelse vid kronisk hjärtsvikt eftersom de inte visste att det hade någon större betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Helena and Nilsson, Susanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kronisk hjärtsvikt, nutrition, sjuksköterskans kunskap, informationssökning
language
Swedish
id
2528465
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528465,
 abstract   = {Kronisk hjärtsvikt är ett stort hälsoproblem som bara ökar. Patienter som lider av kronisk hjärtsvikt har också gastrointestinala symtom som kan påverka deras matlust t.ex. illamående, aptitlöshet, tidig mättnad och ascites. Risken för undernäring ökar vid vissa medicinska diagnoser bl.a. hjärtsvikt. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskap om nutrition i samband med kronisk hjärtsvikt. Metoden var en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med tio sjuksköterskor på en akutavdelning och en kardiologavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. En intervjuguide med semistruktuerade frågor användes. Resultatet visade att respondenterna var medvetna om att nutritionen är viktig men de ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om dess betydelse vid kronisk hjärtsvikt. Angående den specifika omvårdnaden så framkom brist avseende dokumentationen av patientens födointag även om patienten hade kraftiga gastrointestinala symtom. Respondenterna ansåg att de hade stora möjligheter till utbildning och informationssökning men att de inte hade sökt kunskap om nutritionens betydelse vid kronisk hjärtsvikt eftersom de inte visste att det hade någon större betydelse.},
 author    = {Dahlqvist, Helena and Nilsson, Susanne},
 keyword   = {kronisk hjärtsvikt, nutrition, sjuksköterskans kunskap, informationssökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors kunskap om nutrition i samband med kronisk hjärtsvikt},
 year     = {2004},
}