Advanced

Informationens betydelse för barn med diagnosen epilepsi och deras omgivning

Averchi, Mineta and Jonälven, Jenny (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Epilepsidiagnosen utlöser hos den drabbade och anhöriga känslor så som skam, förnekelse, hopplöshet, rädsla och sorg som medför försämrad livskvalitet. Vårdpersonalen bör se patienten i helhet, ha en holistisk syn och kunna använda den mest tillämpliga informationsmetoden i förmedling av kunskap om sjukdomen. Syftet med denna studie var att belysa informationens betydelse för barn med diagnosen epilepsi och deras omgivning. I denna litteraturstudie granskades och bearbetades nio vetenskapliga artiklar där slutsatsen var att det behövs ytterligare studier inom detta ämne (information) och att informationen är en viktig del vid behandlingen. Tidig och tydlig information leder till att patienten får en bättre sjukdomsinsikt vilket bidrar till... (More)
Epilepsidiagnosen utlöser hos den drabbade och anhöriga känslor så som skam, förnekelse, hopplöshet, rädsla och sorg som medför försämrad livskvalitet. Vårdpersonalen bör se patienten i helhet, ha en holistisk syn och kunna använda den mest tillämpliga informationsmetoden i förmedling av kunskap om sjukdomen. Syftet med denna studie var att belysa informationens betydelse för barn med diagnosen epilepsi och deras omgivning. I denna litteraturstudie granskades och bearbetades nio vetenskapliga artiklar där slutsatsen var att det behövs ytterligare studier inom detta ämne (information) och att informationen är en viktig del vid behandlingen. Tidig och tydlig information leder till att patienten får en bättre sjukdomsinsikt vilket bidrar till förbättrad livskvalitet. Begreppen kommunikation och information är en process där vårdpersonalen influerar patientens medvetandet om kunskap, attituder och färdigheter. Informationen skall vara av god kvalitet och bör tillgodose patientens behov av trygghet, integritet och respekt.Resultatet visade att otillräklig information och brist på kommunikation leder till frustration, ökade oro och ångest. Informationens betydelse förstärks av läkarens förmedlarton och audio-visuella hjälpmedel. Okunskapen om epilepsi och rädsla bidrar till en minskad livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Averchi, Mineta and Jonälven, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
epilepsi, information, föräldrar, barn, livskvalitet, magnetkamera
language
Swedish
id
2528470
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528470,
 abstract   = {Epilepsidiagnosen utlöser hos den drabbade och anhöriga känslor så som skam, förnekelse, hopplöshet, rädsla och sorg som medför försämrad livskvalitet. Vårdpersonalen bör se patienten i helhet, ha en holistisk syn och kunna använda den mest tillämpliga informationsmetoden i förmedling av kunskap om sjukdomen. Syftet med denna studie var att belysa informationens betydelse för barn med diagnosen epilepsi och deras omgivning. I denna litteraturstudie granskades och bearbetades nio vetenskapliga artiklar där slutsatsen var att det behövs ytterligare studier inom detta ämne (information) och att informationen är en viktig del vid behandlingen. Tidig och tydlig information leder till att patienten får en bättre sjukdomsinsikt vilket bidrar till förbättrad livskvalitet. Begreppen kommunikation och information är en process där vårdpersonalen influerar patientens medvetandet om kunskap, attituder och färdigheter. Informationen skall vara av god kvalitet och bör tillgodose patientens behov av trygghet, integritet och respekt.Resultatet visade att otillräklig information och brist på kommunikation leder till frustration, ökade oro och ångest. Informationens betydelse förstärks av läkarens förmedlarton och audio-visuella hjälpmedel. Okunskapen om epilepsi och rädsla bidrar till en minskad livskvalitet.},
 author    = {Averchi, Mineta and Jonälven, Jenny},
 keyword   = {epilepsi, information, föräldrar, barn, livskvalitet, magnetkamera},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationens betydelse för barn med diagnosen epilepsi och deras omgivning},
 year     = {2004},
}