Advanced

Patientens uppfattning av smärta och obehag vid colonröntgen

Andersson, Anette and Johansson, Reneé (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden är en krävande undersökning och många patienter genomgår denna varje år. Syftet med föreliggande studie var att belysa patienters uppfattning av smärta och obehag vid colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden. Litteraturstudien byggde på en integrerad analys av nio vetenskapliga artiklar vilka granskades enligt Willman och Stoltz´s granskningsprotokoll. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl efter studiens uppsatta syfte. Resultatet visade att majoriteten av de patienter som genomgår colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden uppfattade undersökningen som smärtsam och obehaglig. Jämfört med andra liknande colonundersökningar var colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden den undersökning... (More)
Colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden är en krävande undersökning och många patienter genomgår denna varje år. Syftet med föreliggande studie var att belysa patienters uppfattning av smärta och obehag vid colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden. Litteraturstudien byggde på en integrerad analys av nio vetenskapliga artiklar vilka granskades enligt Willman och Stoltz´s granskningsprotokoll. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl efter studiens uppsatta syfte. Resultatet visade att majoriteten av de patienter som genomgår colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden uppfattade undersökningen som smärtsam och obehaglig. Jämfört med andra liknande colonundersökningar var colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden den undersökning patienter minst önskade genomgå igen. Olika smärtstillande komponenter har stor betydelse för patientens uppfattning av smärta och obehag. Äldre patienter hade mindre benägenhet att meddela personalen sin smärta och obehag. Vidare framkom det att personalen underskattade patienters smärtuppfattningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anette and Johansson, Reneé
supervisor
organization
alternative title
Litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bariumkontrastmedel, colonröntgen, obehag, omvårdnad, patienters uppfattning, smärta
language
Swedish
id
2528494
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528494,
 abstract   = {Colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden är en krävande undersökning och många patienter genomgår denna varje år. Syftet med föreliggande studie var att belysa patienters uppfattning av smärta och obehag vid colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden. Litteraturstudien byggde på en integrerad analys av nio vetenskapliga artiklar vilka granskades enligt Willman och Stoltz´s granskningsprotokoll. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl efter studiens uppsatta syfte. Resultatet visade att majoriteten av de patienter som genomgår colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden uppfattade undersökningen som smärtsam och obehaglig. Jämfört med andra liknande colonundersökningar var colonröntgen enligt dubbelkontrastmetoden den undersökning patienter minst önskade genomgå igen. Olika smärtstillande komponenter har stor betydelse för patientens uppfattning av smärta och obehag. Äldre patienter hade mindre benägenhet att meddela personalen sin smärta och obehag. Vidare framkom det att personalen underskattade patienters smärtuppfattningar.},
 author    = {Andersson, Anette and Johansson, Reneé},
 keyword   = {bariumkontrastmedel, colonröntgen, obehag, omvårdnad, patienters uppfattning, smärta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens uppfattning av smärta och obehag vid colonröntgen},
 year     = {2004},
}