Advanced

Etik inom radiologisk verksamhet

Helgesen, Dag (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Etiska värderingar görs dagligen inom sjukvården och är ofta bland det svåraste för sjukvårdspersonal. Därför finns ICN’s etiska kod för sjuksköterskor som skall ge riktlinjer vid etiska beslut. Etiken inom sjukvården utsätts ibland för kritik och trots de etiska koderna fortsätter denna kritik. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka etik inom radiologisk verksamhet. Metoden innebar granskning och systematisk analys av tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom flera brister i gällande etiska riktlinjer. Det kan t.ex. vara svårt att tillvarata patientens intressen och samtidigt vara medveten om begränsande resurser eller förhållanden som strider mot desamma. Vidare framkom att etiska koder skall fungera bör alla inom... (More)
Etiska värderingar görs dagligen inom sjukvården och är ofta bland det svåraste för sjukvårdspersonal. Därför finns ICN’s etiska kod för sjuksköterskor som skall ge riktlinjer vid etiska beslut. Etiken inom sjukvården utsätts ibland för kritik och trots de etiska koderna fortsätter denna kritik. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka etik inom radiologisk verksamhet. Metoden innebar granskning och systematisk analys av tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom flera brister i gällande etiska riktlinjer. Det kan t.ex. vara svårt att tillvarata patientens intressen och samtidigt vara medveten om begränsande resurser eller förhållanden som strider mot desamma. Vidare framkom att etiska koder skall fungera bör alla inom sjukvården inklusive högre instanser ha samma syn på etik och moral. Sjuksköterskor upplever etiska problem när de har andra värderingar än sina kolleger, läkare, patienter och anhöriga. Tydligen speglades att sjuksköterskor och läkare har samma syn på etik och att det är diskutabelt om det går att tala om sjuksköterskeetik som skild från läkaretik. De flesta problemen beror helt på den hierarkiska strukturen och på politiska beslut i kombination med professionens arbetsuppgifter. Inom röntgen går den tekniska utvecklingen så snabbt framåt att etiska riktlinjer ej följer med och något som kan leda till felaktig användning av utrustning. Konkreta svar på de specifika frågeställningarna har ej erhållits och etiska problem inom radiologisk verksamhet har endast delvis belysts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helgesen, Dag
supervisor
organization
alternative title
Följsamhet till etiska riktlinjer inom radiologisk verksamhet.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etik, dilemma, koder, omvårdnad, röntgen, sjuksköterska, värdering
language
Swedish
id
2528534
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528534,
 abstract   = {Etiska värderingar görs dagligen inom sjukvården och är ofta bland det svåraste för sjukvårdspersonal. Därför finns ICN’s etiska kod för sjuksköterskor som skall ge riktlinjer vid etiska beslut. Etiken inom sjukvården utsätts ibland för kritik och trots de etiska koderna fortsätter denna kritik. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka etik inom radiologisk verksamhet. Metoden innebar granskning och systematisk analys av tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom flera brister i gällande etiska riktlinjer. Det kan t.ex. vara svårt att tillvarata patientens intressen och samtidigt vara medveten om begränsande resurser eller förhållanden som strider mot desamma. Vidare framkom att etiska koder skall fungera bör alla inom sjukvården inklusive högre instanser ha samma syn på etik och moral. Sjuksköterskor upplever etiska problem när de har andra värderingar än sina kolleger, läkare, patienter och anhöriga. Tydligen speglades att sjuksköterskor och läkare har samma syn på etik och att det är diskutabelt om det går att tala om sjuksköterskeetik som skild från läkaretik. De flesta problemen beror helt på den hierarkiska strukturen och på politiska beslut i kombination med professionens arbetsuppgifter. Inom röntgen går den tekniska utvecklingen så snabbt framåt att etiska riktlinjer ej följer med och något som kan leda till felaktig användning av utrustning. Konkreta svar på de specifika frågeställningarna har ej erhållits och etiska problem inom radiologisk verksamhet har endast delvis belysts.},
 author    = {Helgesen, Dag},
 keyword   = {etik, dilemma, koder, omvårdnad, röntgen, sjuksköterska, värdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etik inom radiologisk verksamhet},
 year     = {2004},
}