Advanced

Opioidbehandling vid kronisk icke cancerrelaterad smärta

Niklasson, Nina and Sporta, Ernes (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att belysa både för- och nackdelar med opioidterapi vid icke cancerrelaterad smärta. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar från i huvudsak USA och England. Resultatet visade att även om opioider var potenta analgetika kunde vissa problematiska behandlingsresultat uppstå i form av missbruk, fysiskt beroende och tolerans. Dessutom förekom opioidrelaterade bieffekter som dyspne, obstipation, illamående, kräkningar, huvudvärk, kliande hud, trötthet och muntorrhet. Vidare framhålls opioidterapins dilemma att acceptera terapins konsekvenser relaterade till behovet av smärtlindring. Ett flertal patienter framhöll att de var medvetna om opioidintagets negativa inverkan på deras hälsa, men... (More)
Syftet med studien var att belysa både för- och nackdelar med opioidterapi vid icke cancerrelaterad smärta. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar från i huvudsak USA och England. Resultatet visade att även om opioider var potenta analgetika kunde vissa problematiska behandlingsresultat uppstå i form av missbruk, fysiskt beroende och tolerans. Dessutom förekom opioidrelaterade bieffekter som dyspne, obstipation, illamående, kräkningar, huvudvärk, kliande hud, trötthet och muntorrhet. Vidare framhålls opioidterapins dilemma att acceptera terapins konsekvenser relaterade till behovet av smärtlindring. Ett flertal patienter framhöll att de var medvetna om opioidintagets negativa inverkan på deras hälsa, men fortsatte trots detta med behandlingen. Generellt sett var det ett mindre antal som avbröt behandling på grund av biverkningar. Behovet av information till patientens familj om såväl den smärtlindrande opioidbehandlingens risker som behovet av familjens stöd vid klarlagt missbruk ansågs betydelsefullt. I studien framkom att klara definitoner och kriterier fastställda enligt DSM-V ansågs ge mest trovärdiga resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niklasson, Nina and Sporta, Ernes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Chronic pain, noncancer,opioid, hyperalgesia, tolerance, addictive, abuse
language
Swedish
id
2528548
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528548,
 abstract   = {Syftet med studien var att belysa både för- och nackdelar med opioidterapi vid icke cancerrelaterad smärta. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar från i huvudsak USA och England. Resultatet visade att även om opioider var potenta analgetika kunde vissa problematiska behandlingsresultat uppstå i form av missbruk, fysiskt beroende och tolerans. Dessutom förekom opioidrelaterade bieffekter som dyspne, obstipation, illamående, kräkningar, huvudvärk, kliande hud, trötthet och muntorrhet. Vidare framhålls opioidterapins dilemma att acceptera terapins konsekvenser relaterade till behovet av smärtlindring. Ett flertal patienter framhöll att de var medvetna om opioidintagets negativa inverkan på deras hälsa, men fortsatte trots detta med behandlingen. Generellt sett var det ett mindre antal som avbröt behandling på grund av biverkningar. Behovet av information till patientens familj om såväl den smärtlindrande opioidbehandlingens risker som behovet av familjens stöd vid klarlagt missbruk ansågs betydelsefullt. I studien framkom att klara definitoner och kriterier fastställda enligt DSM-V ansågs ge mest trovärdiga resultat.},
 author    = {Niklasson, Nina and Sporta, Ernes},
 keyword   = {Chronic pain, noncancer,opioid, hyperalgesia, tolerance, addictive, abuse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Opioidbehandling vid kronisk icke cancerrelaterad smärta},
 year     = {2004},
}