Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters uppfattning av sjuksköterskors omvårdnadsarbete

Olsson, Martin and Petersen, Jakob (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjukvården är under ständig utveckling och omstrukturering i syfte att förbättra kvaliteten på vården. Kvaliteten har traditionellt sett mätts utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv. Intresset för hur patienter upplever sjukvården har ökat de senaste 20 åren. Patientens tillfredsställelse kan vara ett mått på omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är en av de viktigaste faktorerna för en hög patienttillfredsställelse. En tillfredsställd patient är positivt, inte bara för patienten själv utan också för sjuksköterskan och hälso- och sjukvården som helhet. Syftet med studien var att undersöka vad patienter uppfattar som positivt i sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar... (More)
Sjukvården är under ständig utveckling och omstrukturering i syfte att förbättra kvaliteten på vården. Kvaliteten har traditionellt sett mätts utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv. Intresset för hur patienter upplever sjukvården har ökat de senaste 20 åren. Patientens tillfredsställelse kan vara ett mått på omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är en av de viktigaste faktorerna för en hög patienttillfredsställelse. En tillfredsställd patient är positivt, inte bara för patienten själv utan också för sjuksköterskan och hälso- och sjukvården som helhet. Syftet med studien var att undersöka vad patienter uppfattar som positivt i sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar analyserades. Artiklarna erhölls genom sökning i databas, samt genom manuell sökning. I resultatet framkom fyra teman som avspeglade vad patienterna uppfattade som positivt i sjuksköterskans omvårdnadsarbete: Individ- och behovsanpassad omvårdnad, relationen mellan patient och sjuksköterska, kommunikation och information samt tillgänglighet och närvaro. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Martin and Petersen, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patient, omvårdnad, sjuksköterska, patientupplevelse
language
Swedish
id
2528568
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528568,
 abstract   = {Sjukvården är under ständig utveckling och omstrukturering i syfte att förbättra kvaliteten på vården. Kvaliteten har traditionellt sett mätts utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv. Intresset för hur patienter upplever sjukvården har ökat de senaste 20 åren. Patientens tillfredsställelse kan vara ett mått på omvårdnadskvalitet. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete är en av de viktigaste faktorerna för en hög patienttillfredsställelse. En tillfredsställd patient är positivt, inte bara för patienten själv utan också för sjuksköterskan och hälso- och sjukvården som helhet. Syftet med studien var att undersöka vad patienter uppfattar som positivt i sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Metoden var en litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar analyserades. Artiklarna erhölls genom sökning i databas, samt genom manuell sökning. I resultatet framkom fyra teman som avspeglade vad patienterna uppfattade som positivt i sjuksköterskans omvårdnadsarbete: Individ- och behovsanpassad omvårdnad, relationen mellan patient och sjuksköterska, kommunikation och information samt tillgänglighet och närvaro.},
 author    = {Olsson, Martin and Petersen, Jakob},
 keyword   = {patient, omvårdnad, sjuksköterska, patientupplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters uppfattning av sjuksköterskors omvårdnadsarbete},
 year     = {2004},
}