Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdpersonals upplevelse av aggressivt beteende från patienter inom psykiatrisk vård

Mattsson, Susanne and Sjögren, Tina (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonal inom psykiatrisk vård upplever och påverkas av aggressivt beteende från patienter. Metoden innebar en kvalitativ intervjustudie utifrån tematisk indelning. Intervjuerna genomfördes med nio vårdpersonal på en psykiatrisk akutavdelning i södra Sverige. Intervjumaterialet kategoriserades därefter utifrån metoden latent innehållsanalys som mynnade i fyra kategorier. Betydelsen av tolerans och förståelse, hantering av kränkning, behov av trygghet samt utveckling och vision. I våldssituationer, framkom det av intervjuerna, att det var viktigt att bibehålla sitt lugn samtidigt med att snabbt kunna göra en riskbedömning och handla på ett professionellt sätt. Som strategi för att hantera den... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonal inom psykiatrisk vård upplever och påverkas av aggressivt beteende från patienter. Metoden innebar en kvalitativ intervjustudie utifrån tematisk indelning. Intervjuerna genomfördes med nio vårdpersonal på en psykiatrisk akutavdelning i södra Sverige. Intervjumaterialet kategoriserades därefter utifrån metoden latent innehållsanalys som mynnade i fyra kategorier. Betydelsen av tolerans och förståelse, hantering av kränkning, behov av trygghet samt utveckling och vision. I våldssituationer, framkom det av intervjuerna, att det var viktigt att bibehålla sitt lugn samtidigt med att snabbt kunna göra en riskbedömning och handla på ett professionellt sätt. Som strategi för att hantera den egna reaktionen valde några respondenter att lämna över den uppkomna situationen till kolleger. Erfarenhet hos vårdpersonal visade att personer med vissa sjukdomstillstånd oftare uppvisar aggressivt beteende. Respondenterna förknippade sin upplevelse av trygghet med att ha medarbetare med erfarenhet och kunskap inom området. Ytterligare kriterier för trygghet i bemötandet av den aggressiva patienten var god grundbemanning. Utbildning och erfarenhet var viktigt för känslan för att vara kunskapsmässigt rustad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Susanne and Sjögren, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våld, hot, upplevelser, aggressivt beteende, vårdpersonal, psykiatri
language
Swedish
id
2528583
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528583,
 abstract   = {{Syftet med studien var att undersöka hur vårdpersonal inom psykiatrisk vård upplever och påverkas av aggressivt beteende från patienter. Metoden innebar en kvalitativ intervjustudie utifrån tematisk indelning. Intervjuerna genomfördes med nio vårdpersonal på en psykiatrisk akutavdelning i södra Sverige. Intervjumaterialet kategoriserades därefter utifrån metoden latent innehållsanalys som mynnade i fyra kategorier. Betydelsen av tolerans och förståelse, hantering av kränkning, behov av trygghet samt utveckling och vision. I våldssituationer, framkom det av intervjuerna, att det var viktigt att bibehålla sitt lugn samtidigt med att snabbt kunna göra en riskbedömning och handla på ett professionellt sätt. Som strategi för att hantera den egna reaktionen valde några respondenter att lämna över den uppkomna situationen till kolleger. Erfarenhet hos vårdpersonal visade att personer med vissa sjukdomstillstånd oftare uppvisar aggressivt beteende. Respondenterna förknippade sin upplevelse av trygghet med att ha medarbetare med erfarenhet och kunskap inom området. Ytterligare kriterier för trygghet i bemötandet av den aggressiva patienten var god grundbemanning. Utbildning och erfarenhet var viktigt för känslan för att vara kunskapsmässigt rustad.}},
 author    = {{Mattsson, Susanne and Sjögren, Tina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vårdpersonals upplevelse av aggressivt beteende från patienter inom psykiatrisk vård}},
 year     = {{2004}},
}