Advanced

Faktorer som påverkar livskvalitet och välbefinnande efter insjuknande i stroke

Idecrans, Therese and Kralmark, Pernilla (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år insjuknar 30000 personer varav 8000 avlider. Många återgår följaktligen till sina hem och får leva med de efterverkningar sjukdomen orsakat dem. Syftet med studien var att undersöka de faktorer som har betydelse för välbefinnande och livskvalitet efter insjuknande i stroke. En analys av åtta vetenskapliga artiklar genomfördes. Socialt stöd, fysisk förmåga och depression visade sig vara tre betydelsefulla faktorer för livskvalitet och välbefinnande efter att ha drabbats av stroke. Demografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildning och civilstatus visade sig ha mindre betydelse för livskvalitet och välbefinnande och resultaten när det gällde dessa faktorer varierade mellan de... (More)
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år insjuknar 30000 personer varav 8000 avlider. Många återgår följaktligen till sina hem och får leva med de efterverkningar sjukdomen orsakat dem. Syftet med studien var att undersöka de faktorer som har betydelse för välbefinnande och livskvalitet efter insjuknande i stroke. En analys av åtta vetenskapliga artiklar genomfördes. Socialt stöd, fysisk förmåga och depression visade sig vara tre betydelsefulla faktorer för livskvalitet och välbefinnande efter att ha drabbats av stroke. Demografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildning och civilstatus visade sig ha mindre betydelse för livskvalitet och välbefinnande och resultaten när det gällde dessa faktorer varierade mellan de olika artiklarna. Studiens resultat visar på att rehabiliteringen av strokepatienterna bör innefatta sociala såväl som fysiska, psykologiska och medicinska aspekter. Rehabiliteringen bör byggas på mål som upprättats i samråd med patienten och anhöriga och hänsyn måste tas till patientens sociala nätverk och psykiska hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Idecrans, Therese and Kralmark, Pernilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stroke, livskvalitet, välbefinnande, prediktorer
language
Swedish
id
2528624
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528624,
 abstract   = {Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år insjuknar 30000 personer varav 8000 avlider. Många återgår följaktligen till sina hem och får leva med de efterverkningar sjukdomen orsakat dem. Syftet med studien var att undersöka de faktorer som har betydelse för välbefinnande och livskvalitet efter insjuknande i stroke. En analys av åtta vetenskapliga artiklar genomfördes. Socialt stöd, fysisk förmåga och depression visade sig vara tre betydelsefulla faktorer för livskvalitet och välbefinnande efter att ha drabbats av stroke. Demografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildning och civilstatus visade sig ha mindre betydelse för livskvalitet och välbefinnande och resultaten när det gällde dessa faktorer varierade mellan de olika artiklarna. Studiens resultat visar på att rehabiliteringen av strokepatienterna bör innefatta sociala såväl som fysiska, psykologiska och medicinska aspekter. Rehabiliteringen bör byggas på mål som upprättats i samråd med patienten och anhöriga och hänsyn måste tas till patientens sociala nätverk och psykiska hälsa.},
 author    = {Idecrans, Therese and Kralmark, Pernilla},
 keyword   = {stroke, livskvalitet, välbefinnande, prediktorer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar livskvalitet och välbefinnande efter insjuknande i stroke},
 year     = {2004},
}