Advanced

Nutritionsproblem vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Lindholm, Kristina, and Lindholm, Magdalena (2004)
Department of Health Sciences
Abstract
Det har visat sig att undernäring hos patienter med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har orsakat ökad morbiditet och mortalitet. Syftet med denna studie var att belysa nutritionsproblem med fokus på undernäring i samband med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Metoden var en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Hendersons omvårdnadsmodell låg till grund för analysen. Två områden med betydelse för undernärda patienter med KOL inringades; individuella aspekter i måltids-sammanhang samt kostrelaterade faktorer. Individuella aspekter som framkom var mat och måltidsmiljö. Under kostrelaterade faktorer påvisades samband mellan kost, träning och viktökning. Dessutom framgick det att kostens sammansättning hade inverkan på... (More)
Det har visat sig att undernäring hos patienter med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har orsakat ökad morbiditet och mortalitet. Syftet med denna studie var att belysa nutritionsproblem med fokus på undernäring i samband med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Metoden var en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Hendersons omvårdnadsmodell låg till grund för analysen. Två områden med betydelse för undernärda patienter med KOL inringades; individuella aspekter i måltids-sammanhang samt kostrelaterade faktorer. Individuella aspekter som framkom var mat och måltidsmiljö. Under kostrelaterade faktorer påvisades samband mellan kost, träning och viktökning. Dessutom framgick det att kostens sammansättning hade inverkan på andningsfunktion, mortalitetsrisk och utveckling av KOL. Ett par lämpliga mätmetoder för observation av undernäring kunde urskiljas. Studien belyste nödvändigheten av individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder för undernärda patienter med KOL. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Kristina, and Lindholm, Magdalena
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kroniskt obstruktiv lungsjukdom, nutrition, undernäring, omvårdnad
language
Swedish
id
2528643
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528643,
 abstract   = {Det har visat sig att undernäring hos patienter med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har orsakat ökad morbiditet och mortalitet. Syftet med denna studie var att belysa nutritionsproblem med fokus på undernäring i samband med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Metoden var en litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar. Hendersons omvårdnadsmodell låg till grund för analysen. Två områden med betydelse för undernärda patienter med KOL inringades; individuella aspekter i måltids-sammanhang samt kostrelaterade faktorer. Individuella aspekter som framkom var mat och måltidsmiljö. Under kostrelaterade faktorer påvisades samband mellan kost, träning och viktökning. Dessutom framgick det att kostens sammansättning hade inverkan på andningsfunktion, mortalitetsrisk och utveckling av KOL. Ett par lämpliga mätmetoder för observation av undernäring kunde urskiljas. Studien belyste nödvändigheten av individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder för undernärda patienter med KOL.},
 author    = {Lindholm, Kristina, and Lindholm, Magdalena},
 keyword   = {kroniskt obstruktiv lungsjukdom, nutrition, undernäring, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nutritionsproblem vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom},
 year     = {2004},
}