Advanced

Sjuksköterskors hantering av postoperativ smärta hos patienten

Hallqvist, Cecilia and Johansson, Karolin (2005)
Department of Health Sciences
Abstract
Sjuksköterskor har en viktig funktion inom smärtbehandling. Många studier visar på inadekvat postoperativ smärtbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors hantering av postoperativ smärta hos patienten. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och materialet samlades in genom intervjuer. Intervjuerna utfördes på tre kirurgiska avdelningar. Materialet bearbetades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt med smärtbehandling. Sjuksköterskorna var inte i så stor utsträckning bekymrade för biverkningar av analgetika. När de trodde att patienten hade smärta var de benägna att ge analgetika. Sjuksköterskorna trodde dock inte alltid på patienten.... (More)
Sjuksköterskor har en viktig funktion inom smärtbehandling. Många studier visar på inadekvat postoperativ smärtbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors hantering av postoperativ smärta hos patienten. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och materialet samlades in genom intervjuer. Intervjuerna utfördes på tre kirurgiska avdelningar. Materialet bearbetades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt med smärtbehandling. Sjuksköterskorna var inte i så stor utsträckning bekymrade för biverkningar av analgetika. När de trodde att patienten hade smärta var de benägna att ge analgetika. Sjuksköterskorna trodde dock inte alltid på patienten. De använde sig oftast inte av smärtskattningsinstrument. Sjuksköterskorna frågade patienten om dennes smärtnivå men lade samtidigt stor vikt vid kliniska smärttecken. Resultatet visade på att nya riktlinjer om smärtbedömning, avseende metod och frekvens, kan vara till förmån för kvaliteten av den postoperativa smärtbehandlingen på kirurgavdelningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallqvist, Cecilia and Johansson, Karolin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterska, postoperativ, smärtbehandling, smärtbedömning
language
Swedish
id
2528727
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528727,
 abstract   = {Sjuksköterskor har en viktig funktion inom smärtbehandling. Många studier visar på inadekvat postoperativ smärtbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors hantering av postoperativ smärta hos patienten. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och materialet samlades in genom intervjuer. Intervjuerna utfördes på tre kirurgiska avdelningar. Materialet bearbetades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt med smärtbehandling. Sjuksköterskorna var inte i så stor utsträckning bekymrade för biverkningar av analgetika. När de trodde att patienten hade smärta var de benägna att ge analgetika. Sjuksköterskorna trodde dock inte alltid på patienten. De använde sig oftast inte av smärtskattningsinstrument. Sjuksköterskorna frågade patienten om dennes smärtnivå men lade samtidigt stor vikt vid kliniska smärttecken. Resultatet visade på att nya riktlinjer om smärtbedömning, avseende metod och frekvens, kan vara till förmån för kvaliteten av den postoperativa smärtbehandlingen på kirurgavdelningar.},
 author    = {Hallqvist, Cecilia and Johansson, Karolin},
 keyword   = {sjuksköterska, postoperativ, smärtbehandling, smärtbedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors hantering av postoperativ smärta hos patienten},
 year     = {2005},
}