Advanced

Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress

Hydén, Lena-Marie and Karlsson, Mona (2005)
Department of Health Sciences
Abstract
Sverige befinner sig i en samhällsekonomisk situation med nedskärningar inom hälso- och sjukvården. För sjuksköterskeprofessionen har detta bidragit till hög arbetsbelastning och arbetsuppgifter utanför kompetensområdet som gett ökad förekomst av arbetsrelaterad stress. Syftet med litteraturstudien var att försöka urskilja vilka copingstrategier som sjuksköterskor använder sig av för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress samt vilka orsaksfaktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress. Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats. Resultatet visade att de mest använda copingstrategierna för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress var probleminriktad stresshantering, att söka socialt stöd, samt känsloinriktad... (More)
Sverige befinner sig i en samhällsekonomisk situation med nedskärningar inom hälso- och sjukvården. För sjuksköterskeprofessionen har detta bidragit till hög arbetsbelastning och arbetsuppgifter utanför kompetensområdet som gett ökad förekomst av arbetsrelaterad stress. Syftet med litteraturstudien var att försöka urskilja vilka copingstrategier som sjuksköterskor använder sig av för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress samt vilka orsaksfaktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress. Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats. Resultatet visade att de mest använda copingstrategierna för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress var probleminriktad stresshantering, att söka socialt stöd, samt känsloinriktad stresshantering till exempel självkontroll och undvikande/tillbakadragande. De orsaksfaktorer som sjuksköterskor upplevde som mest stressframkallande var, ökad arbetsbelastning, bristande stöd på arbetsplatsen, arbetsuppgifter utanför kompetensområdet och omvårdnad av döende/döda patienter. Arbetsprestation var den mest betydelsefulla källan till uppkomst av arbetsrelaterad stress. Det är sjuksköterskors subjektiva upplevelse och tolkning som avgör hur de reagerar på arbetsrelaterad stress och vilken copingstrategi sjuksköterskor väljer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hydén, Lena-Marie and Karlsson, Mona
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjuksköterskor, copingstrategier, arbetsrelaterad stress, hantera, bemästra
language
Swedish
id
2528889
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2528889,
 abstract   = {Sverige befinner sig i en samhällsekonomisk situation med nedskärningar inom hälso- och sjukvården. För sjuksköterskeprofessionen har detta bidragit till hög arbetsbelastning och arbetsuppgifter utanför kompetensområdet som gett ökad förekomst av arbetsrelaterad stress. Syftet med litteraturstudien var att försöka urskilja vilka copingstrategier som sjuksköterskor använder sig av för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress samt vilka orsaksfaktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress. Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats. Resultatet visade att de mest använda copingstrategierna för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress var probleminriktad stresshantering, att söka socialt stöd, samt känsloinriktad stresshantering till exempel självkontroll och undvikande/tillbakadragande. De orsaksfaktorer som sjuksköterskor upplevde som mest stressframkallande var, ökad arbetsbelastning, bristande stöd på arbetsplatsen, arbetsuppgifter utanför kompetensområdet och omvårdnad av döende/döda patienter. Arbetsprestation var den mest betydelsefulla källan till uppkomst av arbetsrelaterad stress. Det är sjuksköterskors subjektiva upplevelse och tolkning som avgör hur de reagerar på arbetsrelaterad stress och vilken copingstrategi sjuksköterskor väljer.},
 author    = {Hydén, Lena-Marie and Karlsson, Mona},
 keyword   = {sjuksköterskor, copingstrategier, arbetsrelaterad stress, hantera, bemästra},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera och bemästra arbetsrelaterad stress},
 year     = {2005},
}