Advanced

Långvarig smärta och hälsorelaterad livskvalitet

Andersson, Linda and Ferhm, Lars (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Långvarig smärta är idag ett stort folkhälsoproblem och ett multidimensionellt tillstånd som innebär lidande för den som drabbas, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som påverkar livskvaliteten vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta mätt med SF-36 (short form health survey). En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att de fysiska funktionerna av långvarig smärtan hade stor påverkan på de dagliga aktiviteterna och att den fysiska funktionen kan förutsäga det psykiska välbefinnandet. Det framkom att det fanns skillnader i upplevd fysisk hälsa mellan könen, kvinnor upplevde sämre fysisk hälsa än män. Copingmekanismer och... (More)
Långvarig smärta är idag ett stort folkhälsoproblem och ett multidimensionellt tillstånd som innebär lidande för den som drabbas, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som påverkar livskvaliteten vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta mätt med SF-36 (short form health survey). En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att de fysiska funktionerna av långvarig smärtan hade stor påverkan på de dagliga aktiviteterna och att den fysiska funktionen kan förutsäga det psykiska välbefinnandet. Det framkom att det fanns skillnader i upplevd fysisk hälsa mellan könen, kvinnor upplevde sämre fysisk hälsa än män. Copingmekanismer och katastroftankar hade stor påverkan på den psykiska hälsan och det var starkt korrelerat med förekomsten av ångest och depression. Även fenomenet, att patienterna såg smärtan som oförklarlig påverkade livskvaliteten negativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linda and Ferhm, Lars
supervisor
organization
alternative title
Faktorer som påverkar livskvaliteten.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
långvarig smärta, livskvalitet, sf-36, fysisk funktion, psykisk hälsa
language
Swedish
id
2529026
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2529026,
 abstract   = {Långvarig smärta är idag ett stort folkhälsoproblem och ett multidimensionellt tillstånd som innebär lidande för den som drabbas, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som påverkar livskvaliteten vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta mätt med SF-36 (short form health survey). En systematisk analys av nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet visade att de fysiska funktionerna av långvarig smärtan hade stor påverkan på de dagliga aktiviteterna och att den fysiska funktionen kan förutsäga det psykiska välbefinnandet. Det framkom att det fanns skillnader i upplevd fysisk hälsa mellan könen, kvinnor upplevde sämre fysisk hälsa än män. Copingmekanismer och katastroftankar hade stor påverkan på den psykiska hälsan och det var starkt korrelerat med förekomsten av ångest och depression. Även fenomenet, att patienterna såg smärtan som oförklarlig påverkade livskvaliteten negativ.},
 author    = {Andersson, Linda and Ferhm, Lars},
 keyword   = {långvarig smärta, livskvalitet, sf-36, fysisk funktion, psykisk hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långvarig smärta och hälsorelaterad livskvalitet},
 year     = {2006},
}