Advanced

Celiaki hos barn

Drott, Birgit and Wirdeborn, Ann-Christine (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Studiens syfte var att belysa föräldrars och barns upplevelse av celiaki. Metoden var litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att föräldrar upplevde stora problem med att identifiera glutenfria produkter vid matinköp samt att vänja sig vid ett nytt matlagningssätt. Den glutenfria kosthållningen medförde såväl praktiska som emotionella och sociala begränsningar i vardagslivet och upplevdes särskilt påtagligt av både föräldrar och barn vid sociala tillfällen i som utanför hemmet. Tonåringar framhöll sjukdomssmärta och trötthet som orsak till en ökad sjukfrånvaro i skolan. Samverkansproblem mellan vårdpersonal och barn och deras föräldrar upplevdes ha sin grund i olika referensramar och att vårdpersonal... (More)
Studiens syfte var att belysa föräldrars och barns upplevelse av celiaki. Metoden var litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att föräldrar upplevde stora problem med att identifiera glutenfria produkter vid matinköp samt att vänja sig vid ett nytt matlagningssätt. Den glutenfria kosthållningen medförde såväl praktiska som emotionella och sociala begränsningar i vardagslivet och upplevdes särskilt påtagligt av både föräldrar och barn vid sociala tillfällen i som utanför hemmet. Tonåringar framhöll sjukdomssmärta och trötthet som orsak till en ökad sjukfrånvaro i skolan. Samverkansproblem mellan vårdpersonal och barn och deras föräldrar upplevdes ha sin grund i olika referensramar och att vårdpersonal främst fokusreade på barnets fysiska tillstånd medan föräldrarna även inkluderade sociala och emotionella barnaspekter. Föräldrar och barn önskade mer delaktighet i diagnostik och behandling. Ökad såväl muntlig som skriftlig information, tillgång till stödgrupper, långsiktig uppföljning av tvärprofessionella team och kontinuerlig dietistkontakt var faktorer som framhölls som problemlösande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drott, Birgit and Wirdeborn, Ann-Christine
supervisor
organization
alternative title
Föräldrar och barns upplevelse av celiaki.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
celiaki disease, child, family, management, life experience
language
Swedish
id
2529051
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:21
@misc{2529051,
 abstract   = {Studiens syfte var att belysa föräldrars och barns upplevelse av celiaki. Metoden var litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att föräldrar upplevde stora problem med att identifiera glutenfria produkter vid matinköp samt att vänja sig vid ett nytt matlagningssätt. Den glutenfria kosthållningen medförde såväl praktiska som emotionella och sociala begränsningar i vardagslivet och upplevdes särskilt påtagligt av både föräldrar och barn vid sociala tillfällen i som utanför hemmet. Tonåringar framhöll sjukdomssmärta och trötthet som orsak till en ökad sjukfrånvaro i skolan. Samverkansproblem mellan vårdpersonal och barn och deras föräldrar upplevdes ha sin grund i olika referensramar och att vårdpersonal främst fokusreade på barnets fysiska tillstånd medan föräldrarna även inkluderade sociala och emotionella barnaspekter. Föräldrar och barn önskade mer delaktighet i diagnostik och behandling. Ökad såväl muntlig som skriftlig information, tillgång till stödgrupper, långsiktig uppföljning av tvärprofessionella team och kontinuerlig dietistkontakt var faktorer som framhölls som problemlösande.},
 author    = {Drott, Birgit and Wirdeborn, Ann-Christine},
 keyword   = {celiaki disease, child, family, management, life experience},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Celiaki hos barn},
 year     = {2006},
}