Advanced

Empowerment hos föräldrar till barn på sjukhus

Hrovat, Hermina and Hök, Happy (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Fördelen med föräldrars engagemang i barns vård och omvårdnad på sjukhus är väldokumenterad, men engagemanget är inte problemfritt. Föräldrarna är idag inte bara välkomna att stanna på sjukhuset utan förväntas att vara där hos sina barn. Föräldrarna känner en osäkerhet kring sin omvårdnadsroll medan sjukvårdspersonalen tar för givet att föräldrarna vet hur de skall agera. Dålig information och interaktion samt bristande stöd från personalen kan leda till att föräldrarna saknar kontroll under sjukhusvistelsen. Syftet med studien var att beskriva empowerment hos föräldrar till barn inlagda på sjukhus. En kvalitativ ansats där intervjuer skapade källmaterialet valdes. Tio föräldrar ingick i studien vilken utfördes på en barnklinik i södra... (More)
Fördelen med föräldrars engagemang i barns vård och omvårdnad på sjukhus är väldokumenterad, men engagemanget är inte problemfritt. Föräldrarna är idag inte bara välkomna att stanna på sjukhuset utan förväntas att vara där hos sina barn. Föräldrarna känner en osäkerhet kring sin omvårdnadsroll medan sjukvårdspersonalen tar för givet att föräldrarna vet hur de skall agera. Dålig information och interaktion samt bristande stöd från personalen kan leda till att föräldrarna saknar kontroll under sjukhusvistelsen. Syftet med studien var att beskriva empowerment hos föräldrar till barn inlagda på sjukhus. En kvalitativ ansats där intervjuer skapade källmaterialet valdes. Tio föräldrar ingick i studien vilken utfördes på en barnklinik i södra Sverige i november månad 2005. Källmaterialet bearbetades via analytisk induktion. Fem nyckelkategorier utkristalliserades vilka beskriver föräldrarnas upplevelse av empowerment: information, interaktion, delaktighet, stöd och kontroll. Resultatet talade för att de intervjuade föräldrarna hade empowerment i vissa situationer medan de i andra inte hade empowerment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hrovat, Hermina and Hök, Happy
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, föräldrar, empowerment, sjukhusvistelse
language
Swedish
id
2529071
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529071,
 abstract   = {Fördelen med föräldrars engagemang i barns vård och omvårdnad på sjukhus är väldokumenterad, men engagemanget är inte problemfritt. Föräldrarna är idag inte bara välkomna att stanna på sjukhuset utan förväntas att vara där hos sina barn. Föräldrarna känner en osäkerhet kring sin omvårdnadsroll medan sjukvårdspersonalen tar för givet att föräldrarna vet hur de skall agera. Dålig information och interaktion samt bristande stöd från personalen kan leda till att föräldrarna saknar kontroll under sjukhusvistelsen. Syftet med studien var att beskriva empowerment hos föräldrar till barn inlagda på sjukhus. En kvalitativ ansats där intervjuer skapade källmaterialet valdes. Tio föräldrar ingick i studien vilken utfördes på en barnklinik i södra Sverige i november månad 2005. Källmaterialet bearbetades via analytisk induktion. Fem nyckelkategorier utkristalliserades vilka beskriver föräldrarnas upplevelse av empowerment: information, interaktion, delaktighet, stöd och kontroll. Resultatet talade för att de intervjuade föräldrarna hade empowerment i vissa situationer medan de i andra inte hade empowerment.},
 author    = {Hrovat, Hermina and Hök, Happy},
 keyword   = {barn, föräldrar, empowerment, sjukhusvistelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empowerment hos föräldrar till barn på sjukhus},
 year     = {2006},
}