Advanced

Sjuksköterskans tillämpning av forskningsbaserad kunskap i särskilt boende

Alm, Elin, and Skrake, Charlotta (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans tillämpning av forskningsbaserad kunskap i särskilt boende. Åtta lämpliga artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Resultatet kunde urskilja fyra vanligt förekommande teman; påverkande faktorer, smärtbedömning och trycksårsprevention samt dokumentation och uppföljning. Sjuksköterskorna pekade på tidsbrist och arbetstyngd som faktorer som hindrade dem att komma i kontakt med ny kunskap och utveckling. Vid smärtbedömning förlitade sig personalen på sin kunskap om varje vårdtagares typiska beteende och fysiska tecken som smärtindikator omnämndes påfallande lite. Formella och standardiserade verktyg och protokoll ansågs inte användbara. I en av studierna nämnde de flesta... (More)
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans tillämpning av forskningsbaserad kunskap i särskilt boende. Åtta lämpliga artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Resultatet kunde urskilja fyra vanligt förekommande teman; påverkande faktorer, smärtbedömning och trycksårsprevention samt dokumentation och uppföljning. Sjuksköterskorna pekade på tidsbrist och arbetstyngd som faktorer som hindrade dem att komma i kontakt med ny kunskap och utveckling. Vid smärtbedömning förlitade sig personalen på sin kunskap om varje vårdtagares typiska beteende och fysiska tecken som smärtindikator omnämndes påfallande lite. Formella och standardiserade verktyg och protokoll ansågs inte användbara. I en av studierna nämnde de flesta sjuksköterskorna massage som en metod för trycksårsprevention trots att denna intervention inte rekommenderas. Resultatet visade att riktlinjer generellt tillämpades i högre grad vid trycksårsprevention. En förklaring till detta kan vara ihopkopplad med att trycksår är ett konkret och objektivt problem och smärta ett subjektivt med mer utrymme för tolkningar eller förbiseende. Fortlöpande information om förnyad status dokumenterades i knappt hälften (44,6 till 50 procent) av fallen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Elin, and Skrake, Charlotta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
forskning, omvårdnad, omvårdnadsforskning, standardiserade riktlinjer, särskilt boende, sjuksköterska
language
Swedish
id
2529076
date added to LUP
2012-05-04 14:25:33
date last changed
2015-12-14 13:21:22
@misc{2529076,
 abstract   = {Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans tillämpning av forskningsbaserad kunskap i särskilt boende. Åtta lämpliga artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Resultatet kunde urskilja fyra vanligt förekommande teman; påverkande faktorer, smärtbedömning och trycksårsprevention samt dokumentation och uppföljning. Sjuksköterskorna pekade på tidsbrist och arbetstyngd som faktorer som hindrade dem att komma i kontakt med ny kunskap och utveckling. Vid smärtbedömning förlitade sig personalen på sin kunskap om varje vårdtagares typiska beteende och fysiska tecken som smärtindikator omnämndes påfallande lite. Formella och standardiserade verktyg och protokoll ansågs inte användbara. I en av studierna nämnde de flesta sjuksköterskorna massage som en metod för trycksårsprevention trots att denna intervention inte rekommenderas. Resultatet visade att riktlinjer generellt tillämpades i högre grad vid trycksårsprevention. En förklaring till detta kan vara ihopkopplad med att trycksår är ett konkret och objektivt problem och smärta ett subjektivt med mer utrymme för tolkningar eller förbiseende. Fortlöpande information om förnyad status dokumenterades i knappt hälften (44,6 till 50 procent) av fallen.},
 author    = {Alm, Elin, and Skrake, Charlotta},
 keyword   = {forskning, omvårdnad, omvårdnadsforskning, standardiserade riktlinjer, särskilt boende, sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans tillämpning av forskningsbaserad kunskap i särskilt boende},
 year     = {2006},
}